Skip to main content

​Centerpartiets remissvar om kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Dec 01, 2018 08:00 CET

Centerpartiet ger följande remissvar gällande Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun:

I det Kulturpolitiska programmet står det att social hållbarhet uppstår då medborgarna känner delaktighet och inflytande och kan påverka sin livssituation och att alla människors tillgång till kultur är en mänsklig rättighet, därför menar Centerpartiet att kultur är för alla, generellt sett kan det Kulturpolitiska programmet skrivas mer generellt, eller alternativt få med mer prioriterade områden och aktiviteter för alla grupper i kommunen.

Personer med funktionsnedsättning behöver samma möjligheter som de utan nedsättning att delta eller uppleva kultur, detta bör förtydligas mer i programmet. Det bör stå med att kommunen ska möjliggöra kulturupplevelsen och att det finns ett behov att stödja funktionsnedsatta att ge dem möjlighet att skapa och njuta av kulturen

Äldre personer är en stor del av invånarna i kommunen med stor spridning i ålder och geografi, utbudet och tillgängligheten behöver förtydligas mer och gälla alla äldre, inte bara för de på våra särskilda boenden. Även den äldre befolkningen behöver kunna skapa och njuta av kulturen.

Centerpartiet - Lindesbergs kommunkrets