Skip to main content

​Kommunstyrelsen: Biografen ska drivas vidare i bolagsform

Nyhet   •   Feb 12, 2019 17:07 CET

Den styrande alliansen i Lindesbergs kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet) tillsammans med Sverigedemokraterna fick som de önskade - Kommunstyrelsen föreslår att biografen i Lindesberg drivs vidare i kommunal bolagsform. Liberalerna var enda partiet som röstade emot förslaget på Kommunstyrelsens extramöte på tisdagen (11 februari).

”Innan beslut fattades, lyssnade ledamöterna till representanter från Besök Linde AB, kulturenheten och biografverksamheten. De berättade, var och en för sig, hur man ser på verksamheten. Även det ekonomiska underlaget redovisades för kommunstyrelsen”, skriver Lindesbergs kommun i ett pressmeddelande.

Beslutet innebär att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB, som i sin tur föreslås få uppdraget att driva bion vidare inom ramen för bolaget. Det reviderade ägardirektivet ska även fastställas på kommande årsstämma för Linde Stadshus AB. Förslaget till reviderat ägardirektiv godkändes av styrelsen för Besök Linde AB den 13 december förra året. Tidigast kan övertagandet ske hösten 2019.

Kommunfullmäktige fattar det slutliga formella beslutet i frågan på sammanträdet 25 februari kl.17.00 i Lindeskolans aula.

Nils Detlofsson (L) röstade emot förslaget och reserverade sig: ”Att förändra något som fungerar så väl är inte genomtänkt och innebär risker - och riskerna är i detta fall mycket större än de eventuella vinster (som inte visats) man kan uppnå med en förändring. Bygg vidare på ett vinnande koncept och förstärk istället för att förändra!”