Skip to main content

​Liberalerna i nytt remissvar om kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Feb 27, 2019 15:08 CET

Kulturråd. Kulturpeng per capita. Läsförmåga och läsförståelse hos barn och ungdomar. Museum. Det är punkter som Liberalerna tar upp i sitt andra och uppföljande remissvar på förslaget till Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun.

Så här skriver Liberalerna i Lindesberg i sitt remissvar:

”Först konstaterar vi med tillfredställelse att Tillväxtutskottet (TU) lyssnade på oss Liberaler när vi i vårt tidigare remissvar anförde följande:

Målet i programmet ”Lindesbergs kommun skall ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla” är givetvis bra men blir svårare att uppnå när stora delar av de som ska skapa ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv inte fått vara med i processen. Vi Liberaler vill därför att när det nu finns ett förslag till kulturpolitiskt program att det inhämtas synpunkter på programmet genom en ny och bredare remissrunda till berörda organisationer och föreningar samt att även enskilda bereds möjlighet att inkomma med synpunkter.

Den förlängda och bredare remissrundan har fått till följd att ytterligare minst 10 remissvar har inkommit vilket givetvis är mycket bra.

I sak har vi följande synpunkter:

Kulturråd

Vi saknar ett förslag på ett samarbetsforum (kulturråd?) där representanter för kommun (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer träffas för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Kulturpeng per capita

Vi anser också att det bör finnas ett mål i programmet som anger hur mycket pengar av den totala budgeten som skall riktas till kultursektorn. Myndigheten för Kulturanalys gör årliga analyser av hur mycket pengar som tillförs kulturområdet från stat och kommun. Lindesbergs kommun ligger idag på ett riksgenomsnitt 2,2% av verksamhetskostnaderna. Vi Liberaler anser att en målsättning under planperioden bör vara att öka den andelen till minst 2,5%.

Läsförmåga och läsförståelse hos barn och ungdomar

God läsförmåga och läsförståelse är grunden till allt och det är lika viktigt för den enskilde individen som för samhället och en positiv samhällsutveckling. Det är oroande när Sverige tappar i förhållande till andra länder i olika undersökningar (t ex PISA) och när Lindesbergs kommun tappar i förhållande till andra kommuner (statistik från SKL beträffande antal boklån per barn, 0-17 år). Antal lån 2017 är 9,2 per år vilket är långt under genomsnittet för landets kommuner. Vi anser därför att en av de viktigaste kulturåtgärderna under programperioden är att se till att det finns ett skolbibliotek med utbildad personal på alla skolor för att bryta den negativa trenden.

Museum

Ett annat mål som saknas är att Lindesberg under programperioden får ett museum där föremål som kommunen har i sina samlingar kan visas och inte bara” förvaras i säkra magasin med anpassad temperatur”

.....................................