Skip to main content

​Linde Bergslags Släktforskarförening om kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Feb 10, 2019 16:23 CET

”Vi saknar förslag på eventuell samverkan i syfte att utveckla och tillgängliggöra kultur för olika målgrupper – inte bara de åldersgrupper som har hög prioritet i förslaget”, skriver styrelsen för Linde Bergslags Släktforskarförening i sitt remissvar på förslaget till Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun.

Så här skriver föreningen i sitt remissvar:

”Linde Bergslags Släktforskarförening i Lindesberg har tagit del av Kulturpolitiskt program för Lindesbergs kommun. Programperiod 2019-2027.

Föreningen önskar framföra följande synpunkter:

  • Programförslaget uppfattas som generellt och snarare som en nulägesbeskrivning av allmänna kulturella aktiviteter.
  • Programförslaget ger inte förslag på konkreta utvärderingsbara mål.
  • Lindesbergs kommun har ett rikt föreningsliv. Varje förening har betydelse som kulturbärare och kulturförmedlare. Vi saknar en tydligare genomgång av föreningslivet i kommunen. Vi saknar även förslag på eventuell samverkan i syfte att utveckla och tillgängliggöra kultur för olika målgrupper – inte bara de åldersgrupper som har hög prioritet i förslaget.

Lindesberg 2019-02-09

Styrelsen för Linde Bergslags Släktforskarförening

.............................................................

22 feb: Sista chansen tycka till om kulturpolitiska programmet

Lindesberg ska ha ett brett, levande och attraktivt kultur- och föreningsliv för alla boende i kommunen. Därför är ett förslag på ett kulturpolitisk program framtaget. Nu vill kommunen veta vad du tycker om förslaget. Svar och synpunkter skickas senast 22 februari till kommun@lindesberg.se