Skip to main content

Effektiv energianvändning

Evenemang

29
NOV
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Medlemsländerna i EU har enats om en successiv klimatsmartare energianvändning med inriktning mot ökad andel förnybar energi och effektivisering. Det är förmodligen så att effektiviteten i vår energianvändning är den viktigaste komponenten framöver. Det finns förutsättningar att kontinuerligt öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta ökar också möjligheten att öka andelen förnybar energi av energitillförseln. Utvecklingen i Sverige sedan 1970-talet är remarkabel. Oljeanvändningen dominerade då energi-tillförseln men redan nu täcker den förnybara energin nästan hälften av våra behov. Detta är en följd av både politiska beslut som koldioxidavgifter och elcertifikat men också av det faktum att energianvändningen är på ungefär samma nivå idag som för dryg 40 år sedan. Om energibehoven följt den tidens officiella prognoser hade de förnybara källornas andel förmodligen varit avsevärt lägre. En utgångspunkt för denna konferens är att se på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet. Programmet innehåller intressanta föredrag, men ger också utrymme för givande och spänstiga diskussioner! Moderator: Hans Nilsson, Fourfact Konferensen webbsänds. Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/effektiv-energianvandning-2/ Välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget