Skip to main content

En värld En hälsa

Evenemang

04
APR
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

Vem förlorar på minskad biologisk mångfald – människan, djuren eller smittämnen i naturen?
Infektionssjukdomar är ett växande problem i samhället. Över 70 % av alla smittämnen som orsakar sjukdom hos människa kan återfinnas hos djur. Ändå har human- och veterinärmedicin traditionellt sett varit åtskilda discipliner. ”En värld En hälsa”-konceptet innebär att forskare och kliniskt verksamma läkare och veterinärer samt ekologer samarbetar för att förhindra utveckling av pandemier och spridande av antibiotikaresistens.
Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2515&t=

Samarrangemang mellan KSLA och IEE (Centrum för Infektionsekologi och Epidemiologi).

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera