Skip to main content

EU:s och USA:s jordbrukspolitik – likheter och skillnader

Evenemang

14
SEP
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
EU och USA är två av världens största producenter av jordbruksprodukter och livsmedel. De är även de två största exportörerna av dessa produkter. Båda handelsblocken har också en lång historia av en aktiv jordbrukspolitik som påverkat utvecklingen av jordbrukssektorerna över lång tid. På detta seminarium kommer inledningsvis jordbrukspolitikens historia i EU och USA att beskrivas. I beskrivningen kommer det att bl.a. göras kopplingar till hur jordbrukets och samhällenas struktur påverkar politikens utformning. Den nuvarande amerikanska jordbrukspolitiken har sina rötter i mellankrigstiden medan EU:s gemensamma jordbrukspolitik är tätt sammanflätad med Europaprojektets framväxt efter andra världskriget. EU:s jordbrukspolitik har därutöver rötterna i tidigare nationell jordbrukspolitik. En annan fråga som har en tydlig koppling till jordbruket och jordbrukspolitiken, och som kommer att diskuteras, är forskningspolitiken. Forskningen har en stor betydelse för jordbrukets utveckling och vilka jordbrukspolitiska beslut som fattas. Därefter kommer vi fram till dagens och morgondagens politik i EU respektive USA. Hur kommer i stora drag den kommande politiken att se ut? Hur säkra är vi på att politiken kommer att utformas på just detta sätt? Vilka förändringar i jordbruket och samhället i stort är bakgrunden till att politiken i EU och USA behöver reformeras? Seminariet kommer att avslutas med en paneldiskussion där åhörarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna. Välkommen! http://www.ksla.se/aktivitet/eus-och-usa-jordbrukspolitik-likheter-och-skillnader/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget