Skip to main content

Framtidsbilder för transportsektorn

Evenemang

02
DEC
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

Användningen av energi har varit så gott som konstant, t o m sjunkande, de senaste decennierna. Dock inte inom transportsektorn – bilar och tunga fordon använder fossila drivmedel till 95 % och den totala energianvändningen har ökat.
Nu ser vi ett trendbrott, tack vare ökad klimatmedvetenhet, krav på biltillverkarna att reducera koldioxidutsläppen samt efterfrågan på fordon med lägre förbrukning. Vi diskuterar också olika alternativa bränslen.
Detta seminarium ger inblick i nuläge, tendenser/utveckling och viljeriktning och försöker svara på frågan hur en framtida transportsektor kommer att se ut.

Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2448&t=

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera