Skip to main content

Landsbygdens avvattningssystem i ett förändrat klimat

Evenemang

05
MAR
KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
-   -

Väldränerad mark är en förutsättning för produktionen inom jord- och skogsbruk och annan samhällsverksamhet. De nät av diken/ledningar som anlagts utsätts för ökad belastning genom samhällsutbyggnaden – vilket kan öka pga mer och intensivare regn i en framtida klimatsituation.
Vi diskuterar avvattningsproblematiken som ett integrerat samhällsbyggnadsproblem.
Webbsänds! http://bit.ly/WL25PT

Registrering

Anmäl dig till evenemanget