Skip to main content

Landskap för mångbruk – vad kan vi lära av England?

Evenemang

27
MAR
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
 
Seminarium och boksläpp! Planering, förvaltning och skydd av landskap, och landskap som mötesplats för många intressen – det är vad en ny bok från Forskningsrådet Formas handlar om. Boken heter Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England. Den är skriven av Ingrid Sarlöv Herlin, som är professor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon har under flera år vistats vid universitet i England och är specialist på den europeiska landskapskonventionen. Vad kan vi i Sverige lära av England när det gäller landskapsförvaltning? Vad motiverar en bok full med engelska exempel? Svaret är att England ligger före Sverige när det gäller att genomföra idéerna i den europeiska landskapskonventionen. Landskap med särskilda skydd i England är intressanta för att man har kunnat utveckla samverkan och innovativa lösningar specifika för varje område, och för att boende och näringsidkare deltar. I de här områdena arbetar man också aktivt för att föra ut kunskap till allmänheten – om landskap, brukande, natur, kultur, hållbarhet och miljö. Exemplen från England kan inspirera alla som kommer i kontakt med landskapsfrågor – myndigheter, organisationer, lärare, forskare, studenter och enskilda. Boken Landskap för mångbruk, Erfarenheter från England (ISBN 978-91-540-6065-8) går att beställa till specialpris i samband med seminariet. http://www.ksla.se/aktivitet/landskap-for-mangbruk-vad-kan-vi-lara-av-england/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget