Skip to main content

Odlingssystem för framtiden – Logården en plattform för odlingssystemforskning

Evenemang

03
SEP
Logården, Grästorp Tillresande med tåg hämtas på Falköpings central kl 9:45.
  -
Odlingssystemprojekten på Logården som pågått i 20 år innebär att integrerade och ekologiska odlingssystem utvecklas och utvärderas utifrån uppsatta mål för produktion, miljö och samhällseffekter. Logårdsprojekten ingick i ett stort europeiskt forskningsprojekt under 1990-talet. Med finansiering av Svensk Lantbruksforskning, SLF, drivs under 2012 ett projekt för att utvärdera resultaten av i första hand den integrerade delen. Intresset för dessa erfarenheter är särskilt stort inför genomförandet av IPM (Integrated Pest Management) inom EU:s medlemsländer. Vid detta seminarium kommer resultat och erfarenheter att presenteras. Dessutom kommer de exklusiva anläggningar för mätningar i fält att visas upp. Odlingssystemprojektet har också under åren utgjort en resurs för en rad olika forskningsprojekt där Logården varit en värdefull plattform för att kunna genomföra projekten. På seminariet kommer ett urval av dessa projekt redovisas av ansvariga forskare. Framtida krav på odlingssystem och möjligheter för att bedriva odlingssystemforskning på forskningsstationer kommer att diskuteras. Moderator: Akademiens VD Carl-Anders Helander Läs mer här: http://www.ksla.se/aktivitet/odlingssystem-for-framtiden-2/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget