Skip to main content

Online: Laserskanning av skogsresurser – nuläge och framtida utmaningar

Evenemang

11
FEB
Sänds via web, http://bit.ly/laserskan
  -
För akademiledamöter, men följ överläggningsämnet på nätet: http://bit.ly/laserskan Från Lantmäteriets laserskannade data har olika skogliga skattningar och annan information av hög kvalitet kunnat utvinnas. Vi diskuterar hur skogliga datas ökade tillgänglighet påverkar näringen, samhället och enskilda skogsägare. Moderator: Professor Håkan Olsson, Inst f skoglig resurshushållning, SLU.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy