Skip to main content

Sammankomst: Skogsriket – med värden för världen, följ online.

Evenemang

12
APR
 
Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden och i småortssverige. Skogsriket består av fyra grenar som utgår från de värden som finns i skogen: Hållbart brukande, Förädling och innovation, Upplevelser och rekreation samt Sverige i världen. Här presenterar han själv sin vision: ”Skogsriket – med värden för världen”. Kan Sverige bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna? Sammankomsten är för våra ledamöter, men går att följa online. Medverkande: Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Skogsambassadörerna/akademiledamöterna Sven Erik Hammar, Skogsägarna Mellanskog; Katarina Levin, SCA Timber; Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog AB Akademiens sekreterare och VD Åke Barklund Tid: Torsdag 12 april 2012, ca kl 15.45–18.00 Webbsändning: Inloggning via vår hemsida. Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/skogsriket-med-varden-for-varlden/