Skip to main content

Seminarium: Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution.

Evenemang

14
JAN
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -

I KSLAT 8-2013 Förnybar energi – Sveriges okända gröna revolution beskriver Kjell Andersson resan från ett oljeberoende Sverige till idag då 50 % av energianvändningen baseras på förnybar energi. Vill och kan vi nå 100 % förnybar energi? Diskussionspanelen kommer troligen att ge lite olika bilder om tilltron till detta mål. Moderator: Lena Bruce.
Välkommen!
http://bit.ly/1caKPw8

Registrering

Anmäl dig till evenemanget