Skip to main content

Stadsodling – fritidsodling på tillväxt som reformerar och syns i samhället

Evenemang

12
APR
Trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar Stockholmsmässan Älvsjö
 
Goda exempel är viktiga inspirationskällor och värdefulla erfarenheter för fortsatt spridning av och inspiration till fler stadsodlingsrörelser i våra städer. Synliga urbana odlingar och då helst bostadsnära, bildar plattform för utåtriktad verksamhet. Hur påverkas de boende i områden där stadsodling pågått ett par år? Har gemensamhetsodlingar lett till samverkan och möten mellan människor i olika åldrar och med skilda bakgrunder? På det här seminariet kommer vi att följa arbetet med stadsodlingsrörelser i Malmö, Göteborg och Uppsala. Hur har man här gått vidare för att förbättra och utöka såväl stadsodling som stadsnära odling? Vi får även ta del av stadsodlingsrörelser i några storstäder från olika delar av världen. Är det någon skillnad mellan dessa och det som pågår i vårt land? Moderator: Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur SLU Alnarp. Samarrangemang med Fritidsodlarnas Riksorganisation. http://www.ksla.se/aktivitet/stadsodling-fritidsodling-pa-tillvaxt-som-reformerar-och-syns-i-samhallet/.