Skip to main content

Svensk skogshistoria i nytt ljus!

Evenemang

21
NOV
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Nya analyser och tillämpningar baserade på Riksskogstaxeringens långa tidsserier. I de nordiska länderna finns en unikt lång tidsserie av nationella skogsinventeringar. I Sverige startade Riksskogstaxeringen 1923, men först nyligen har äldre data blivit tillgängliga digitalt. Det har skapat nya möjligheter för en rad olika analyser och tillämpningar. Här presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete och hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogsland-skapet ska användas i framtiden. Moderator: Lars Östlund, professor i skosghistoria, SLU Välkommen! http://www.ksla.se/aktivitet/svensk-skogshistoria-i-nytt-ljus/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget