Skip to main content

Vad fordras av fodret? Växtförädling för hållbar svensk livsmedelproduktion

Evenemang

02
NOV
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

Ett led för att få svensk animalieproduktion att växa under stabila ekonomiska villkor kan vara utveckling av inhemska foderråvaror genom växtförädling av sortmaterialet. För en sådan utveckling krävs att marknaden ger signaler om att användningen av inhemskt foder är önskvärd.
Här lägger KSLA och Sveriges Utsädesförening (SUF) tyngdpunkten på växtförädlingens roll.

Info & anmälan (senast 26 okt): http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2424&t=

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera