Skip to main content

Välkommen till konferenser och seminarier på KSLA 2006!

Evenemang

03
MAY
Drottninggatan 95 B
-   -

Välkommen till nedanstående arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

3 maj. Konferens i samarrangemang med Ekologiskt Forum
"Värdegrund och verklighet - vilka utmaningar står det ekologiska lantbruket inför?”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=569&t=ksla

8 maj. Regional träff i Norrköping ”Den mångkulturella måltiden”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=567&t=ksla

14 - 16 maj. Bertebos Conference 2006 ”Water and Agriculture” i Falkenberg

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=530&t=ksla

18 maj. Workshop i samarrangemang med Ekologiskt Forum "Aktionsplan 2010 - upptaktsmöte"

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=571&t=ksla

18 maj. Skogsexkursion i Skåne ”Ädellövskog för framtiden - skötsel och naturvård i praktiken”

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=565&t=ksla

30 maj. Konferens ”Technologies Converging at the Nano-Scale. Implications for Biodiversity, Poverty eradication and the Economies of the Global South"

Ladda ner inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=560&t=ksla

Som journalist är Du välkommen att delta kostnadsfritt i akademiens seminarier och konferenser.

Ange Ditt namn och redaktion på anmälningsblanketten.

Observera att aktiviteterna äger rum i akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm om inget annat anges.

Program med anmälningsblankett till kommande konferenser och seminarier finns på akademiens hemsida www.ksla.se.

Där återfinns också dokumentation från tidigare sammankomster, konferenser och seminarier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera