Skip to main content

Vid fjällets fot. Boksläpp på Jamtli

Evenemang

03
MAR
Jamtli, Jämtlands länsmuseum, Östersund
  -
Enaforsholms gård, donerad till KSLA av grosshandlare AW Bergsten år 1937, ligger vid kanten av Snasahögarna. Gården är och har länge varit både pensionat och en plats för studier av fjällens natur, jord- och skogsbruk. Boken Vid fjällets fot, red Hans Antonson, ger nya kunskaper om västra Jämtland, landskapets historiska förändring och naturvärden. Välkommen på boksläpp, diskussion & mingel!