Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 121 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 16 biobränsle 13 inval 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 10 fibre 8 food 8 ledamot 8 EU 7 jakt 6 ekosystem 6 utbildning 6 politik 6 fiske 5 vatten 4 teknik 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 biologisk mångfald 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 hälsa 3 kött 3 framtid 3 priser 3 mark 3 fisk 3 naturresurser 3 skarv 3 säl 3 bioteknik 3 litteratur 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / biologisk mångfald

Seminarium: Skogsbruket och artskyddsförordningen, 8 dec

Seminarium: Skogsbruket och artskyddsförordningen, 8 dec

Nyheter   •   Nov 30, 2015 13:13 CET

Artskyddsförordningen i skogen är en högaktuell fråga på många sätt. Gränsdragningen mellan ansvarsområden och praktisk hantering mellan myndigheter har varit oklar och håller på att förtydligas. Detta seminarium diskuterar olika perspektiv på vad tillämpningen av artskyddsförordningen innebär i teori och praktik. Välkommen tis 8 dec kl 10–15.30! Webbsänds! http://bit.ly/skog-art

Seminarium: Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Seminarium: Nedåt eller uppåt för skogens mångfald?

Nyheter   •   Okt 29, 2015 08:47 CET

Bilderna av hur det går för skogens biologiska mångfald är motstridiga. Många anser att mångfalden minskar medan utvärderingen av miljömålet Levande skogar konstaterar att det inte går att se någon tydlig riktning. Syftet med detta seminarium är att diskutera olika perspektiv på hur det går för den biologiska mångfalden i skogen. Seminarium 25 nov hos KSLA. http://bit.ly/skogsmangfald

Renskötsel som en samhällsresurs

Renskötsel som en samhällsresurs

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2012 10:02 CET

Reindeer husbandry as a resource for the society. Seminar at SLU Ultuna 3–4 December: research, on-going activities, success stories, and reindeer husbandry as a model for resource management and local food production will be presented and discussed under four main topics: Landscape and biodiversity; Food; Traditional knowledge (including art, handicraft, etc); and Local (rural) socio-economics.

Rödkullan och vargen – om betesdjurs-/rovdjurskonflikten. Seminarium 3 oktober

Rödkullan och vargen – om betesdjurs-/rovdjurskonflikten. Seminarium 3 oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2012 09:17 CEST

Öppna landskap och biologisk mångfald får vi inte minst genom nöt- och lammköttsproduktion. Men under senare år har utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna, främst varg, gjort det svårare att hålla djur på bete. Sverige vill dock ha en livskraftig vargstam, vilket vi också har åtagit oss internationellt. Här vill vi identifiera och belysa de målkonflikter som uppstår i denna situation.