Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 104 skogsbruk 93 livsmedel 85 miljö 43 klimat 38 landskap 34 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 14 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 ledamöter 10 djur 9 food 8 ledamot 8 fibre 8 landsbygd 8 eu 6 ekosystem 6 politik 6 utbildning 5 jakt 5 fiske 5 biologisk mångfald 4 konkurrenskraft 4 belöningar 4 mat 4 kött 3 framtid 3 vatten 3 teknik 3 priser 3 fisk 3 trädgård 3 säl 3 litteratur 3 skarv 3 naturresurser 3 bioteknik 3 hälsa 3 mark 3 Tandem Forest Values 2 konst 2 äganderätt 2 kultur 2 fiskeripolitik 2 science 2 hållbarhet 2 husdjur 2 offentliga inköp 2 GMO 2 lax 2 dramaten 2 växtförädling 2 infrastruktur 2 hedersledamot 2 allemansrätt 2 jubileum 2 stipendium 2 näring 2 kungen 2 gröna näringar 2 donation 2 hygien 2 nyttoväxter 2 pristagare 2 hållbart samhälle 2 bioekonomi 2 climate 2 biomassa 2 vilt 2 risk 2 wallenbergprofessur 2 markanvändning 2 wallenberg 2 Afrika 2 boskap 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 lowe 1 halal 1 förorening 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 jägmästare 1 integrerad odling 1 socioekonomi 1 akvakultur 1 försiktighetsprincip 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 vco 1 vci 1 odlingssystem 1 konkurrenskraftsutredningen 1 artskydd 1 värdekedjor 1 biokompositer 1 bertebos 1 ruralities 1 livsmedelsstrategi 1 hedersledamöter 1 utlysningar 1 remisser 1 sörlin 1 högtidssammankomst 1 urban ecology 1 fauna 1 pris 1 kommunikation 1 cancer 1 biotech 1 koldioxid 1 konkurrens 1 wwf 1 entreprenör 1 religion 1 ekologi 1 transport 1 ekonomi 1 telefoni 1 kompetensutveckling 1 varg 1 kvalitet 1 jord 1 flyg 1 växter 1 friluftsliv 1 fjäll 1 arbete 1 migration 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 naturvård 1 fsc 1 rovdjur 1 park 1 eko 1 trygghet 1 filosofi 1 bistånd 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 konsument 1 research 1 mångfald 1 förnybar el 1 sjukdom 1 rennäring 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 vattenkvalitet 1 träd 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 slakt 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 nominering 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 fossila bränslen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 Visa alla taggar

Tag / rovdjur

Rödkullan och vargen – om betesdjurs-/rovdjurskonflikten. Seminarium 3 oktober

Rödkullan och vargen – om betesdjurs-/rovdjurskonflikten. Seminarium 3 oktober

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2012 09:17 CEST

Öppna landskap och biologisk mångfald får vi inte minst genom nöt- och lammköttsproduktion. Men under senare år har utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna, främst varg, gjort det svårare att hålla djur på bete. Sverige vill dock ha en livskraftig vargstam, vilket vi också har åtagit oss internationellt. Här vill vi identifiera och belysa de målkonflikter som uppstår i denna situation.