Skip to main content

ChargeStorm utvecklar lösningar för en miljövänligare framtid

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 12:10 CET

ChargeStorm har en smidig lösning för drift, övervakning och laddning av elbilar samt en betallösning för laddtjänstoperatören. Bolaget sitter hos företagsinkubatorn LEAD och är nu även antagna som medlemmar hos Cleantech Inn Sweden något som ChargeStorm hoppas kan stärka Svensk teknologi.

-  För att uppnå att hållbart samhälle krävs förändring av människors beteenden och vanor, detta är en del av vad ChargeStorms smarta teknologi plattform för att bygga framtidens laddinfrastruktur uppnår. Vi ser det som en bra möjlighet att vara medlem i Cleantech Inn Sweden, för att stärka Svensk teknologi och miljötänk, säger Patrik Lindergren, VD och grundare av ChargeStorm AB

LEAD ser mycket positivt på samarbetet med Cleantech Inn Sweden och gläds över möjligheten att de LEAD-bolag som relaterar till cleantech-sektorn kan få förstärkt affärsstöd och ytterligare anpassade kompetenser och tjänster.

Cleantech Inn Swedens arbete drivs i nära samverkan med företagsinkubatorer och flera andra aktörer och de satsar på att kommersialisera cleantech-innovationer till effektiva affärer. Cleantech Inn Swedens egna ord om ChargeStorm:

-  De flesta av de bilar som är en del av framtidens effektiva och fossiloberoende transportsystem kommer säkerligen att drivas med elmotorer. Det ställer stora krav på samhällets infrastruktur för elanvändning och energilagring för att säkerställa att elen finns tillgänglig där och när den behövs. Personerna bakom Chargestorm, med bakgrund från telekom-branschen, har tagit fram en helhetslösning där elbilen och dess batteri är en del i samhällets elsystem. Batterierna är lagringsplatser för energi som ömsom laddas, ömsom används som energikälla på ett kontrollerat sätt så elförsörjning i hela systemet optimeras och balanseras. Chargestorm ser till att elfordon blir ett troligt inslag i omställningen till ett hållbart energi- och transportsystem.

För ytterligare information kontakta:
Patrik Lindergren, Grundare ChargeStorm, Tel: +46 11 333 00 02

ChargeStorm är ett LEAD-företag. LEAD är en företagsinkubator som stöttar utvecklingen av innovativa, unika och tillväxtorienterade bolag genom en strukturerad process och anpassad coachning. Verksamheten ägs av Linköpings Universitet och finansieras därutöver av Norrköpings respektive Linköpings kommun samt Innovationsbron. I dagsläget stöttar verksamheten 20 bolag.   www.leadincubator.se

ChargeStorm är ett cleantech företag som utvecklar laddinfrastrukturprodukter för elfordon. Deras produktportfölj möjliggör för laddoperatörer att ta betalt för och övervaka laddning av elfordon.  www.chargestorm.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy