Skip to main content

EQ, aggression och frustration – hur hänger det ihop?

Nyhet   •   Maj 10, 2012 07:15 CEST

Både i yrkesliv som privatliv stöter vi på situationer som utmanar oss. Vi kan då ofta reagera genom att bli arga, frustrerade eller ledsna. Ur ett EQ-perspektiv kan det t.o.m. vara nyttigt. Om du visar känslor på jobbet så uppfattas du som mänsklig och engagerad. Leventa och Sällma genomför öppna och företagsinterna kurser i Emotionell Intelligens, EI. Vi startar ny serie av kurser i september 2012.

De tre EQ-faktorerna som är nära förknippade med starka känslor är känslomedvetenhet, impulskontroll och självhävdelse. Själva definitionen av EQ är:
”En samling icke-kognitiva förmågor, kompetenser och kunskaper som påverkar individens förmåga att hantera vardagliga situationer”. Ett sätt att hantera en situation kan därför vara att visa just aggression eller frustration.

Ett tydligt exempel på när det faktiskt är fördelaktigt att visa frustration är om du som chef för en grupp är så behärskad att du aldrig visar känslor. Medarbetarnas upplevelse kan då bli att chefen är oengagerad och inte bryr sig oavsett om man gör rätt eller fel. Att visa en frustration över en situation eller incident kan i det fallet faktiskt göra medarbetarna tryggare i att chefen är emotionellt delaktig i verksamheten.

EQ-faktorn känslomedvetenhet innebär att ha kontakt med sina känslor och veta varför du känner som du gör samt att besitta förmågan att uttrycka, beskriva och dela dina känslor med andra.
Det är viktigt att veta varifrån känslorna kommer och att kunna uttrycka och beskriva dem på ett sätt som hjälper till att hantera en vardaglig situation.

Aggression är en känsla som ofta kan ha en kraftig destruktiv inverkan på såväl relationer som situationer. Det finns få tillfällen när det fyller en funktion att visa aggression. Oftast visar vi det då vår överlevnad står på spel. Aggression är främst kopplad till förmågan av impulskontroll som innebär att kunna kontrollera sin otålighet, impulsivitet eller intensitet samt även förmågan att hantera ilska och dåligt humör. Självhävdelse innebär att kunna stå upp för sig och uttrycka vad man tycker och tänker.

Låg impulskontroll parat med låg självhävdelse ökar sannolikheten för att ta till aggression och våld för att lösa en konflikt.

Att blir medveten om hur just du fungerar är det första steget mot förändring. Det innebär att känna igen dina känslor när de kommer, att förstå varför de kommer och vilken effekt de för med sig. Du kan öva dig i att kommunicera dina känslor när du möter hinder och lära dig att aldrig vara för envis för en förändring. Att visa mer känslor kan vara nyckeln till att ta nästa steg i din karriär eller relation.
Ord är bara ord, det krävs känslor för att ge orden mening. Genom våra kurser kan du lära dig att skapa en bättre version av dig själv – varje dag.

Leventa och Sällma genomför företagsinterna och öppna kurser i Emotionell Intelligens, EI för alla yrkesgrupper. Kontakta kinga.lundblad@leventa.se eller mattias.strandberg@sallma.se för mer information. De öppna kurserna startar i september 2012 och är riktade till ingenjörer och tekniker. 
Du kan anmäla dig till utbildning 1 och utbildning 2 redan nu.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.