Skip to main content

Värdegrundsstyrt ledarskap på högsta ledarnivå är en magisk formel för framgång

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2012 06:30 CET

Leventa och CommZone presenterar hur ett värdegrundsstyrt ledarskap påverkar i stort och smått på arbetsplatsen. Vad kan du som företagsledare i det övre skiktet göra för att få högsta "Formel 1"- fart på verksamheten? I den första artikeln ser vi på ledarskapet från VD-perspektiv.

Chefer och företagsledare har en utmaning i att föra ut budskapet om värderingar och vision till organisationen. Enligt Harvard Business School  är det just dessa två parametrar som ligger till grund för en framgångsrik verksamhet. En intressant studie från TNS SIFO visar att 70% av medarbetarna på svenska företag säger att ledningen har kommunicerat ut företagets värdegrunder. I den gruppen är det endast 47% som tror på och lever efter företagets värdegrunder. De övriga medarbetarna är antingen passiva, supportande eller avigt inställda till att följa värderingarna. Det finns en stor lönsamhetsfaktor i att skapa fler "värdegrundsambassadörer" bland medarbetarna.

Ur företagsledarens perspektiv har vi en lösning i två steg:

  • Ta reda på att behovet finns. En inventering av nuvarande värdegrund och att prata med olika personer i organisationen visar snabbt var medarbetarna står idag. Det är viktigt att ta reda på vilka behov medarbetarna har. Vem är personen bakom medarbetaren? Vilka drivkrafter ligger bakom den anställdes vilja att komma till jobbet varje dag? Att enbart arbeta för sin lön är sällan en lyckad morot. Enligt Gallups senaste undersökning så finns det endast 29% passionerade medarbetare i en organisation. Att följa upp med en kartläggning av medarbetarens styrkor och värderingar är en ovärderlig investering för dig som företagsledare. Du får svart på vitt vilka spelare du har med i ditt lag och vad som driver dem.
  • Gör upp en plan för hur de anställda ska upptäcka, knyta an och leva efter organisationens värdegrunder.  Det är här högsta chefen har ett stort ansvar och en spännande utmaning framför sig. Att tydligt kommunicera ut sina värdegrunder och visioner är samma sak som ett föräldraskap. Inom familjens ramar är vi väldigt tydliga vad som gäller inom hemmets väggar samtidigt som vi har till uppgift att låta våra barn växa och utvecklas som starka och sunda individer. På arbetsplatsen gäller samma förhållningssätt. Repetera, repetera och diskutera budskapet tills det sitter. Att efter varje nyår säga att "Vi kör som i fjol men i år ska vi öka lönsamheten med 20%" är varken inspirerande eller sporrande att göra ett bättre jobb. Ändå är det just det som många ledare kommunicerar ut till medarbetarna. Att engagera sin personal handlar om att möta deras behov som människor.

Leventa & CommZone har utvecklat Corporate Culture Challenge Experience som tränar din organisation i att arbeta värdegrundsstyrt. Vi utför en förstudie på ledningsgruppen eller det team som ska tränas. Studien kartlägger behovet av insatsen samt inventerar alla de styrkor varje spelare besitter.

Under vistelsen i Portugal samt i uppföljningen tränar vi er i att kommunicera ut samt leva efter era gemensamma värdegrunder. Vi tillhandahåller utvecklande upplevelser och tankeväckande workshops som är anpassade in i minsta detalj för teamets bästa. Genom en unik mix av fysisk och mental träning skapar ni en förståelse och vilja att arbeta värdegrundsstyrt. Det i sin tur skapar ett följarskap bland medarbetarna på ert företag.

Ur ett VD-perspektiv har CCCE flera vinster.

  • Klargöra och förtydliga. Ledningsgruppen får diskutera igenom värdegrunder och vision en gång för alla. Ni utgår från en gemensam kartbild på detaljnivå.
  • Kompetensinventering. Den förstudie som ingår ger VD:n värdefull information om vilka kompetenser, styrkor och talanger din ledningsgrupp har.
  • Kommunikationsplan. En tydlig plan skapas hur värdegrunderna och visionen ska kommuniceras ut till organisationen. Det ger trygghet och engagemang hos de anställda.
  • Lönsamhet. Studier visar att investering i humankapital ger ökad lönsamhet.
  • Starkare varumärke. Medarbetare som agerar efter företagets värdegrunder är viktiga reklampelare mot omvärlden.

Kontakta kinga.lundblad@leventa.se eller andreas.sander@commzone.se så kommer vi och presenterar hur CCCE kan träna upp just din organisation.

Leventa utvecklar starkare ledare, medarbetare och företag. Vi gör det bl.a. genom att skapa och förstärka er företagskultur och de gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Vi gör det genom att förbättra kommunikationen inom era processer, strategier och samarbeten. För just den bransch ni arbetar inom. Och vi gör det genom att ge er alla de verktyg ni behöver för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera