Skip to main content

Taggar

lif 22 anders blanck 18 lif- de forskande läkemedelsföretagen 12 läkemedel 7 sjukvård 6 fass 6 läkemedelsindustrin 5 läkemedelsföretagen 4 läkemedelsprövningar 3 forskning 3 richard bergström 3 sverige 2 fou 2 läkemedelsverket 2 sjukvården 2 läkemedelsbehandling 2 klinisk forskning 2 kliniska prövningar 2 apotek 2 nyhet 2 läkemedelsföretag 1 forskningsinstitut 1 bengt mattson 1 kvalitetsregisterutredningen 1 ministerrådet 1 sveriges apoteksförening 1 ohållbart 1 bokutgåvan 1 minskning 1 patientnära 1 sveriges branschföreningar 1 biomedicinsk forskning 1 upplysningskampanj 1 miljöpåverkan 1 forskningen 1 forskningsnation 1 regeringskansliet 1 sjukvårds- och läkemedelsområdet 1 etiskt regelverk 1 sveriges kommuner och landsting 1 god tillgänglighetssed 1 seminarium 1 regeringen 1 life science sverige 1 emma lennestål 1 swedenbio 1 forskningspolitiskt 1 fass-boken 1 anna lefevre skjöldebrand 1 e-tidning 1 förvaltningsrätten 1 fou-enkät 1 efterkälken 1 generisk konkurrens 1 medicinska värderingar 1 näringslivskod 1 cancervården 1 måns rosén 1 nationella kvalitetsregister 1 swedish medtech 1 ghost-writing 1 spolas ner i toaletten 1 ann maliniak 1 volymer 1 imm 1 boehringer ingelheim 1 hälsoaspekter 1 AstraZenecas 1 johan järte 1 alzheimers 1 bojkott 1 life science-sektor 1 läkemedelsfrågor 1 eurobarometern 1 pressmeddelanden 1 life-time.se 1 jämlik vård 1 karolinska institutet 1 läkemedelsmarknaden 1 branschorganisationen 1 läkemedelsförsäljningen 1 vårdfrågan.nu 1 clarion hotell 1 binda 1 nordisk modell 1 läkemedelsindustri 1 stockholms läns landsting 1 hushållssoporna 1 biopartnering future europe 1 patienter 1 utredning 1 beslutsfattare 1 nedåtgående 1 patienten 1 kungliga biblioteket 1 originalläkemedel 1 sjukvårdsupplysningen 1 sjukvårdsregionerna 1 lärobok 1 medicinsk forskning 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Ett år med apotekens lager på webben

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2015 08:33 CEST

Sedan den 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder, apotek och sjukvårdspersonal att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan LIF och Sveriges Apoteksförening.

Media-no-image

LIF:s FoU-enkät 2014: Fallet i antalet kliniska prövningar i Sverige har bromsat upp

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2014 10:11 CEST

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Det finns även tecken på att Sverige har möjlighet att utveckla nischer av speciella prövningar, där antalet prövningar går emot trenden och har ökat.

Media-no-image

LIF välkomnar regeringens satsning på kliniska läkemedelsprövningar

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2013 09:49 CEST

Kliniska läkemedelsprövningar backar i Sverige. Sedan 2004 har antalet kliniska prövningar och antalet deltagande patienter i prövningarna närmast halverats. Prövningarna är helt centrala för utvecklingen av nya läkemedel, för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Media-no-image

LIF lanserar Kommissionen för jämlik vård

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2012 09:51 CET

LIF – branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen – lanserar i dag en Kommission för jämlik vård med representanter från politik, forskning, fackliga organisationer och oberoende debattörer.

Media-no-image

LIF kritiserar Läkemedelsverket: ”Vill begränsa yttrandefriheten, och journalisters tillgång till material”

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2011 10:56 CEST

– Det är förvånande att Läkemedelsverket plötsligt vill ändra praxis för företags möjligheter att kommunicera med journalister, säger Anders Blanck, VD i LIF.

Media-no-image

Svensk cancervård på efterkälken

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2011 08:43 CEST

Svensk cancersjukvård hamnar på efterkälken jämfört med andra länder i tillgång till effektiv läkemedelsbehandling. Skillnaderna mellan sjukvårdsregionerna är också stora.

Media-no-image

Vad är skälet till den minskande kliniska forskningen i Sverige?

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2011 11:23 CEST

LIF har genomfört en kartläggning av de sex stora landstingens/regionernas vårdavtal med utgångspunkt från forskningsperspektivet. Undersökningen visar att det främsta skälet att kliniska prövningar minskar i Sverige är att inte finns utrymme i sjukvården för forskning.

Media-no-image

Dramatisk minskning av läkemedelsprövningar i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2011 11:30 CEST

Prövningar av läkemedel på patienter är en central del i den medicinska forskningen. LIFs årliga FoU-enkät bland de forskande läkemedelsföretagen visar nu en accelererande minskning av den patientnära forskningen i Sverige.

Media-no-image

EU-medborgare har högt förtroende för bioteknologisk forskning – och Sverige ligger extra högt

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2010 12:04 CET

– Den nya Eurobarometern om allmänhetens ökande förtroende för forskning på det biomedicinska området, och speciellt de höga siffrorna för Sverige, är en hoppfull signal för den forskande läkemedelsindustrin, säger Richard Bergström, VD i LIF.

Media-no-image

LIF kommenterar rapporten från Kvalitetsregisterutredningen

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2010 11:24 CET

Utredaren Måns Rosén har verkligen hittat guld! – Utredaren Måns Rosén har presenterat en utmärkt analys och en ambitiös - och nästan osvensk - plan för hur Sverige kan bli världsledande på att mäta kvalitet, säger Richard Bergström, VD i LIF. En sjukvård av kvalitet är inte bara bra för svenska patienter utan också för life science sektorn i Sverige.

Media-no-image

Pressinbjudan: Sjukvården är ojämlik

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2010 13:31 CEST

Hälso- och sjukvården kan inte leva upp till lagens portalparagraf om god vård på lika villkor åt hela befolkningen. Den vård som ges beror bland annat på var man bor, på ålder, kön, etnicitet och på socioekonomisk ställning.

Media-no-image

Läkemedelsindustrin inför nya regler för att motverka “ghost-writing”

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2010 13:46 CEST

Den internationella föreningen för de forskande läkemedelsföretagen, IFPMA, har idag beslutat om nya regler för hur resultat från kliniska prövningar skall presenteras och publiceras.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.