Skip to main content

Rensa upp i terapeut-träsket! #psykologi #svpol

Blogginlägg   •   Nov 09, 2012 21:13 CET

I ett pressmeddelande från konsumentverket kan man läsa att det numer finns riktlinjer och minimikrav för att kalla sig ”Personlig Tränare” (PT) och ”Testledare”. Man konstaterar i sitt pressmeddelande att:

Fram till idag har vem som helst kunnat kalla sig personlig tränare efter att ha gått allt från en helgkurs till betydligt mer omfattande utbildning.”

Så sant, och så bra att det nu finns riktlinjer och får man gissa, ett intresse från konsumentverket och dess uppdragsgivare Regeringen och Riksdag att både ge konsumentupplysning och även kunna gå in och sanktionera i de fall någon bryter mot dessa riktlinjer.

Däremot är det osannolikt dåligt att det inte verkar finnas något intresse att gå in och styra upp den marknad som utgörs av en salig blandning utförare av psykologisk rådgivning/behandling där, precis som för de Personliga Tränarna, utbildningsnivån varierar ”från en helgkurs till betydligt mer omfattande utbildning”.

Utan att ha gjort min hemläxa helt och hållet är jag ganska säker på att den psykologiska marknaden (läs terapeut-träsket) är större, såväl bland utförarna som bland kunderna. Med kunder menar jag personer som mår dåligt, är utmattade, har problem i sina relationer, ja ofta är deprimerade och självmordsbenägna.

Sålunda riskerar också konsekvenserna att bli så mycket större om rådgivning och behandling ges av kvacksalvare. En behandling som kan ges med myndigheters och politikers goda minne, då adekvat reglering saknas.

____________________________________________________________

När man läser pressmeddelandet från konsumentverket och de innehållande citaten blir det så tydligt att de argument som ges kring behovet av riktlinjer direkt går att applicera på det psykologiska området. Se originalskrivningar från konsumentverket (kursivt), och min alternativa skrivning (fet stil) nedan:

Fram till idag har vem som helst kunnat kalla sig personlig tränare efter att ha gått allt från en helgkurs till betydligt mer omfattande utbildning

Fram till idag har vem som helst kunnat kalla sig TERAPEUT efter att ha gått allt från en helgkurs till betydligt mer omfattande utbildning

Det kommer nu bli enklare att ta reda på vilka kunskaper en personlig tränare har.

Det kommer nu bli enklare att ta reda på vilka kunskaper en TERAPEUT har.

Söker man hjälp av en personlig tränare för att orka mera ska man kunna lita på att den personen har rätt kompetens. Vill det sig illa kan eventuella skador istället förvärras om träningen sker på fel sätt, säger…

Söker man hjälp av en TERAPEUT för att MÅ BÄTTRE ska man kunna lita på att den personen har rätt kompetens. Vill det sig illa kan SITUATIONEN istället förvärras om BEHANDLINGEN sker på fel sätt, säger …

"Att det saknas gemensamma kriterier och regler inom området hälsa och tjänster relaterade till välbefinnande leder till skillnader i kvalitet på bekostnad och risk för kunderna, säger ..."  (Denna fungerar utan ändring även för det psykologiska fältet.)

____________________________________________________________

Märk väl att jag inte ställer de två områdena mot varandra, nej tvärtom. Nu har konsumentverket en bra mall för hur det psykologiska området kan styras upp för att garantera människors säkerhet.

Jag utgår nu från att konsumentverket, i brist på initiativ från Regering och Riksdag, tar taktpinnen och skyndsamt tillskapar riktlinjer och en konsumentupplysning för det psykologiska området.

Dessutom finns ju pressmeddelandet redan klart. Mina ändringar bjuder jag på.