Skip to main content

Att köpa psykologiska konsulttjänster - en djungel för chefer och HR

Nyhet   •   Maj 11, 2014 18:25 CEST

Att köpa psykologiska tjänster kan vara lätt. Utbudet av konsulter som säljer olika metoder, verktyg och utbildningar inom rekrytering, ledarskap och grupputveckling mm är stort, och antalet olika tjänster än större.  Det är egentligen bara att googla ”psykologi” på Internet och välja på måfå.

Men att köpa psykologiska tjänster kan också vara svårt, åtminstone om man vill veta att de konsulter man anlitar vet vad de gör. Har de verkligen den utbildning som krävs för de tjänster de erbjuder? Är sedan de tjänster och produkter de erbjuder tillräcklig vetenskapligt förankrade och är de tillräckligt, och på rätt sätt utvärderade för att man verkligen kan säga att de fungerar?

Tyvärr kan man ofta svara ”nej” på många av frågorna ovan. Många konsulter saknar adekvat utbildning och deras metoder och tjänster är ibland direkt olämpliga i det syfte metoderna marknadsförs för.

Psykologiska tjänster kostar pengar och det är därför rimligt att man som kund ställer samma krav på dem som andra tjänster och produkter man köper. Men vilka krav ska man ställa och hur värderar man olika tjänster mot varandra?

Mattias Lundberg kan nu erbjuda en föreläsning som syftar till att ge chefer, HR och andra som avser att köpa psykologiska tjänster till sitt företag eller organisation, en god grund att bedöma och värdera såväl de konsulter som man avser anlita som de tjänster som dessa erbjuder. Föreläsningen ger även åhöraren verktyg för att ställa adekvata krav på leverantören.

Föreläsningen belyser bland annat:

  • Konsultens titel kontra formell utbildning och reell kompetens
  • Tjänstens vetenskapliga förankring
  • Hur värderar man olika former av utvärderingar
  • Säljarens/Konsultens försäljningsstrategier
  • Evidensvärdering
  • Vikten av oberoende utvärdering och granskning
  • Juridiska aspekter av vissa psykologiska tjänster.

Dessutom så ges konkreta råd i upphandlingsförfarandet (LOU) som gör att den upphandlande organisationen kan vikta kvalitet och resultat högt och ställa stora resultatkrav på den leverantör som avser lämna in anbud.

Föreläsningen är 2-3 timmar lång och kan byggas på med konsultstöd i framtagningen av anbudsunderlag vid upphandling

(se bifogat dokument för mer information)

Bifogade filer

PDF-dokument