Skip to main content

Redovisning av vissa vidtagna åtgärder för att förbereda genomförandet av NIS-direktivet (Direktiv (2016/1148/EU) om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)i Sverige

Dokument   •   Jan 16, 2018 10:05 CET

MSB fick i juni 2017 i uppdrag av regeringen (regeringsuppdrag Ju2017/05786/L4 ) att vidta vissa åtgärder för att förbereda genomförandet av det så kallade NIS-direktivet i Sverige. Uppdraget har tre huvudsakliga delar. MSB redovisade 15 januari resultatet av regeringsuppdraget i form av denna rapport.
Licens Creative Commons erkännande (?)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy