Skip to main content

MSB bygger tältcamp i norra Nigeria

Nyhet   •   Nov 16, 2016 15:37 CET

Den väpnade konfliken mellan Boko Haram och nationella samt multinationella säkerhetsstyrkor och dess följdverkningar har skapat en av Afrikas värsta humanitära kriser i nordöstra Nigeria. Omkring 14 miljoner människor är i akut behov av humanitär assistans, men möjligheterna för bistånd att nå de behövande är allvarligt begränsade på grund av problematik med tillgänglighet.

– Säkerhetsläget i nordöstra Nigeria är oerhört allvarligt och FN har gemensamt kommit överens om att man dels måste säkerställa säkert boende för humanitär personal och dels aktivt arbeta för att möjliggöra humanitär access ute på landsbygden i Borno State, säger Jakob Wernerman, biträdande enhetschef på MSB:s enhet för insatser.

Mot bakgrund av den förvärrade situationen har MSB fått en förfrågan om stöd med boende och kontorslösningar från International Organization for Migration (IOM) med syfte att säkerställa säkert boende i Borno State för humanitär personal från både FN och civilsamhället. MSB:s insats har en budget på 55 miljoner kronor och från svenskt håll finansieras insatsen av Sida. Projektet löper inledningsvis över 12 månader.

Insatsen ska genomföras som ett sammarbete inom International Humanitarian Partnership (IHP) där MSB och danska DEMA bidrar. Det är en omfattande insats som inkluderar en stor tältcamp i Maiduguri (för uppemot 100 personer) samt åtta regionala hubbar (för minimum 15 pers/plats). Hubbarnas storlek avgörs av evakueringsmöjligheter som i nuläget består av helikopter.

Tältcampen och hubbarna är självförsörjande och innehåller bland annat tält för kontor, mötesrum, köksfaciliteter och sanitet och hygienlösningar. IHP skickar också personal för ledning, konstruktion, tekniskt stöd och initial drift.

Insatsen syftar till att möjligöra för internationella aktörer att skala upp den humanitära responsen centralt i Maiduguri genom att tillhandahålla en säker boendelösning samt möjligöra för humanitära aktörer att etablera sig ute i regionerna för att nå ut med akut nödhjälp till drabbad befolkning. Insatsen kommer ske i en svår kontext med säkerhetsmässiga och logistiska utmaningar.

Med 14 miljoner människor i behov av humanitär assistans är dock behoven enorma. En behovsbedömningsresa genomfördes i oktober och slutsatser från den ligger till grund för planeringen av insatsen.

– Rapporter kring den eskalerande humanitära situationen i Nigeria beskriver en förfärlig situation där framförallt barn drabbas som värst av undernäring och matbrist. Vi har besökt några av de områdena där hubbarna ska upprättas och kunde konstatera att byarna var nedbrända och bar tydliga spår av tunga strider. Den drabbade befolkningen är i desperat behov av hjälp. Förhoppningsvis kan vårt stöd bidra till en stärkt humanitär samordning och en ökad humanitär närvaro i svårtillgängliga områden, avslutar Jakob Wernerman.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.