Skip to main content

Säkrare räddningsarbete på väg

Nyhet   •   Feb 22, 2017 11:42 CET

Arbetsmiljön på väg för räddningspersonal ska bli säkrare vid räddningsarbete efter trafikolyckor och vid utryckningskörning. Tillsammans har MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen tagit initiativ till en vägledning med flera rekommendationer för att öka säkerheten i vägtrafiken för de som arbetar med att ta hand om trafikolyckor och kör till olyckor.

De senaste fem åren har sex personer från räddningstjänsten omkommit i tjänsten till följd av trafikolyckor, antingen under utryckning eller under räddningsarbete vid en olycksplats på vägen. Antalet trafikolyckor som räddningstjänsten åker till har ökat de tio senaste åren från cirka 13 000 år 2006 till drygt 18 000 år 2015.

– Vi inom branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa en säkrare arbetsmiljö för blåljuspersonal, bärgare och våra entreprenörer. Vi på Trafikverket har en nollvision som betyder att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Stefan Björkqvist, chef för Nationell Operativ Ledning på Trafikverket.

– Vi vill att räddningspersonal ska veta hur de kan öka sin egen säkerhet själva vid arbete vid olyckor i vägtrafiken. Alla som arbetar i trafiken behöver vara medvetna om farorna oavsett hur stor eller liten olycksplats de är på. Vägledning ska ge stöd så att de som arbetar på olycksplatser i vägtrafiken ska kunna arbeta skyddat och säkert, säger Yvonne Näsman, projektledare för arbetet vid MSB.

Vägledningen riktar sig inte enbart till räddningstjänsten utan även till Trafikverkets personal och restvärdeledarna och många fler som arbetar med att ta hand om trafikolyckor.

Säkerhet för de som arbetar och de som passerar

I vägledningen finns rekommendationer om hur en olycksplats bör spärras av, hur man begränsar framkomligheten, hur man avvecklar en avspärrad olycksplats, hur man kör säkert till och från en olycksplats och mycket mer. Rekommendationerna är baserade på erfarenheter från tidigare händelser, befintlig kunskap och särskilt framtagen kunskap.

För trafikanter kommer det innebära att det också blir säkrare att passera olycksplatser som inte är helt avspärrade. Avspärrningar vid olyckor på vägen kan göras helt eller delvis för att både de som arbetar i området och de ska som passera känner sig säkra. Med tydliga varningsmarkeringar innan olycksplatsen kan även trafikanter anpassa sin körning och minska risken för att förvärra olyckan. Trafikanter uppmanas också att alltid ta det försiktigt och köra sakta förbi olycksplatser.

Rekommendationerna blir del i utbildningar

Vägledningen sprids nu till alla som kommer att arbeta med olyckor i vägtrafiken och den kommer att tas in i både MSB:s och Brandskyddsföreningens utbildningar.

– Mot bakgrund av att det saknas tydliga regelverk för säkert arbete på väg för räddningstjänsten och andra aktörer vid trafikolyckor, och det faktum att många räddningstjänster nu arbetar fram egna både bra och mindre bra rutiner och arbetsätt, är vi på Brandskyddsföreningen restvärderäddning glada och stolta över att få vara en del av att ta fram en nationell och kvalitetssäkrad vägledning på området. Vi värdesätter tydlighet och enhetlighet och tror och hoppas på att detta kommer att hjälpa räddningstjänsterna och samverkande aktörer att utföra ett ännu säkrare arbete på vägarna, säger Jesper Boqvist Operativ chef Restvärderäddning

Brandskyddsföreningen har fått uppdraget att göra en utbildning utifrån vägledningen till räddningstjänstpersonal som de kommer presentera under det kommande året.

– Framtagandet av vägledningen har tillkommit genom ett konstruktivt samarbete mellan Trafikverket, MSB och Brandskyddsföreningen och kommer att bli en viktig och relevant del av vår kunskapsspridning. Stora värden kan räddas om restvärdeledarna inom Brandskyddsföreningen kan arbeta säkert när de kommer till en trafikolycksplats, säger Lena Lind, VD Brandskyddsföreningens Service AB och VD Försäkringsbranschens Restvärderäddning AB.

Trafikverket utför ett flertal åtgärder för att öka säkerheten för de som arbetar på och vid vägar och järnväg. Bland annat utbildar de räddningstjänsten i säkert uppträdande.
– Det är viktigt att vi utbildar räddningstjänsten i säkert uppträdande, så att de vet vad de behöver göra för att det ska vara säkert för dem att utföra räddningsinsatser på väg och järnväg, säger Stefan Björkqvist, chef för Nationell Operativ Ledning på Trafikverket.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.