Skip to main content

Lågt förtroende för information i sociala medier bland svenska 18-åringar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 08:00 CET

Knappt 1 av 5 svenska 18-åringar litar på information i sociala medier. Störst förtroende har de för information från myndigheter, radio, föräldrar och TV. Det visar Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga undersökning bland landets 18-åringar.


I undersökningen svarar 6 av 10 svenska 18-åringar att de själva kan genomskåda falsk information, men bara var tredje tror att Sveriges befolkning skulle stå emot propaganda. Män tror oftare än kvinnor att de själva kan genomskåda falsk information.

För fjärde året i rad ökar andelen 18-åringar som anser att det svenska försvaret är viktigt och bör utvecklas. 7 av 10 anser att det är viktigt att Sverige har ett militärt försvar och 3 av 5 anser att det är viktigt med ett psykologiskt försvar.

Andelen som anser att de bör ta ansvar för sig själva och sina anhöriga vid en allvarlig händelse eller kris fortsätter att öka (83%). Det är också allt fler 18-åringar som svarar att de skulle ställa upp och arbeta ideellt om Sverige drabbas av en kris (79%).

− I en tid med allt mer desinformation i olika kanaler är det bra att landets 18-åringar är medvetna om att uppgifter i sociala medier ofta behöver kontrolleras. Det är också glädjande att insikten om det egna ansvaret vid en kris fortsätter att öka och att allt fler är beredda att hjälpa andra i en krissituation, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

MSB skickar i dagarna ut ett brev till Sveriges drygt 90 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar med information om landets krisberedskap och försvar samt vilket ansvar de själva har när samhällets och enskildas säkerhet är hotad. I brevet uppmanar MSB landets totalförsvarspliktiga att besöka www.klarakrisen.se för att lära sig mer och testa sina kunskaper i ett quiz.

Informationssatsningen är en del av MSB:s regeringsuppdrag att tillsammans med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten öka kunskapen och förståelsen för Sveriges krisberedskap och försvar hos landets totalförsvarspliktiga 18-åringar.

För mer information:
Psykologiskt försvar och källkritik, kontakta
Fredrik Konnander, telefon 072-537 48 95

Information om kampanjen och övriga frågor i undersökningen, kontakta
Marcus Årskog, telefon 070-584 96 79

Övriga frågor, kontakta
MSB:s presstjänst, telefon 070-321 88 74, e-post infober@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy