Skip to main content

Många 18-åringar tror att Sveriges befolkning skulle ha svårt att stå emot propaganda

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 08:00 CET

Tre av fyra (76 %) tycker att källkritik och kritiskt granskande får stort utrymme i skolundervisningen. En i stort sett lika stor andel (75 %) anser också att lärarna förmedlar objektiv information.

- I det moderna samhället behöver vi kunna hantera och värdera stora mängder information varje dag – varav en del desinformation. Därför är det glädjande att en så stor majoritet av 18-åringarna anser att förmågan att kritiskt granska information får stort utrymme i undervisningen, säger MSB:s generaldirektör Helena Lindberg.

Andelen som uppger att de skulle ställa upp med ideellt arbete om Sverige skulle hamna i en kris av något slag uppgår till 76 %, jämfört med 79 % förra året och 42 % av de svarande är positivt inställda till att göra värnplikt om det återinförs.

MSB skickar i dagarna ut ett brev till Sveriges drygt 91 000 totalförsvarspliktiga 18-åringar. Brevet lyfter fram det ökade behovet av källkritik i ett alltmer informationsintensivt samhälle. I brevet uppmanas 18-åringarna att gå in påwebbplatsen www.nyahot.se, där alla kan testa sin förmåga att kritiskt granska information.

Informationssatsningen är en del av MSB:s regeringsuppdrag att tillsammans med Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten öka kunskapen och förståelsen för Sveriges försvar och krisberedskap hos landets totalförsvarspliktiga 18-åringar.


Kontakt

MSB:s presstjänst

070-321 88 74, kommunikation@msb.se


Frågor om kampanjen:

Mikael Westerlund, handläggare MSB

Telefon: 070-290 88 12, mikael.westerlund@msb.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har till uppgift att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Vi bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger vi stöd. Vi ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy