Skip to main content

Lagliga patienträttigheter nonchaleras i cancervården - endast sex procent av patienterna har en rehabiliteringsplan

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:00 CET

Nationella cancerenkäten som presenteras på Världscancerdagen den 4 februari visar på stora brister i cancervården. Rättigheter som står i lagen nonchaleras och många patienter får vare sig kontaktsjuksköterska eller vård- och rehabiliteringsplaner, visar undersökningen.

– Att bara var fjärde cancerpatient har en skriftlig vård- och behandlingsplan är helt oacceptabelt. Ännu värre är att bara sex procent av de tillfrågade har en rehabiliteringsplan. Vi har i flera år påpekat att rehabilitering är avgörande för cancerpatientens fortsatta liv, men enkäten visar att rehabiliteringen fortfarande missas eller sätts in för sent, säger Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer.

Många av de närmare 1 200 cancerpatienter som svarat på enkäten, är mitt i livet. Hälften är under 54 år, närmare var tredje har barn under 18 år och 94 procent hade en anställning när de fick sin cancerdiagnos.

Tommy Björk, Stockholm, var 62 år när han fick lungcancer. Under sitt första år inom cancervården hade han mer än 11 läkare.

 – Det är ofta bedrövlig logistik inom sjukvården. Patienter kan exempelvis få kallelser i fel ordning, t ex läkarbesök på tisdag och röntgen på torsdag och då var läkarbesöket till för att få röntgensvar. Att dessutom få träffa många olika läkare och inte ha en kontaktsjuksköterska som stöd och samordnare, skapar stor oro hos människor som fått en tuff sjukdomsdiagnos, säger Tommy Björk, ordförande i lungcancerföreningen Stödet.

 Resultat från cancerenkäten:

· En kontaktsjuksköterska/koordinator som följer patienten genom hela behandlingen är en av de viktigaste patienträttigheterna i den nationella cancerstrategin. Men 48 procent har ingen kontaktsjuksköterska (ytterligare 5 procent svarar ”vet inte” på frågan). Detta är en försämring mot resultaten från tidigare år.

· 28 procent har haft 6-10 olika läkare, 13 procent har haft 11 eller fler läkare. Fem läkare med olika kompetens brukar anges som riktmärke.

· Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och den nationella cancerstrategin ska cancerpatienter ha en skriftlig vård- och behandlingsplan men bara 26 procent har det, endast 6 procent har en rehabiliteringsplan. 

– En väl fungerande cancervård är en angelägenhet för oss alla. I dag får var tredje svensk cancer under sin livstid, om ett antal år är det varannan. Många överlever, andra inte och det finns de som ska leva många år med sjukdomen och behöver den allra bästa vården ifråga om läkemedel, andra behandlingar, trygghet och ett bemötande enligt de lagar som finns. Som patient är varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet viktig. Då spelar det egentligen ingen roll vad statistiken säger, eller hur små eller stora chanserna är att en behandling ska lyckas. Varje dag är unik,  säger Katarina Johansson.

Nätverket mot cancer jobbar för att alla patienter ska få något som kallas ”Min vårdplan”. Det ska vara patientens egen lots, från allt vad gäller behandling till livsstil till biverkningar. Ansvaret för denna ligger hos behandlande läkare eller kontaktsjuksköterskan. 

Nätverket mot cancer konstaterar att det går väldigt långsamt framåt inom vården för att faktiskt upprätta dessa. 

Cancerenkäten i sin helhet finns att läsa på: www.natverketmotcancer.se och kan även laddas ner här.

Frågor:

Katarina Johansson, Samordnare Nätverket mot cancer, tel. 0705-72 60 80.

Tommy Björk, Stödet, tel. 070-649 34 26.

Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer på riksnivå. Tillsammans vill vi – genom opinionsbildning och kunskapshöjande aktiviteter riktade mot politiker, opinionsbildare och allmänhet – lyfta viktiga gemensamma frågor kring cancervården. Våra huvudfrågor är stärkta patienträttigheter, en rättvis cancervård och mer resurser till cancerprevention. De riksorganisationer som ingår i Nätverket mot cancer är: Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerföreningen Stödet, Nätverket mot Gynekologisk Cancer, Svenska Hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet. Samtliga cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer är välkomna att ingå i nätverket. www.natverketmotcancer.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy