Skip to main content

På lördag blir det Garnisonens dag på Stora Nolia

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 06:59 CEST

Försvarsmakten är tillbaka på Stora Nolia i Umeå i stor stil med monter och som värd för Garnisonens dag som hålls lördag 12:e augusti. Dagen blir bland annat fylld med musik, uppvisningar och föreläsningar.

– Vi vill visa upp oss och berätta vilka viktiga samhällsinsatser vi gör, men också berätta om allt från ett toppmodernt hemvärn till Umeås nationella kompetensnav kring Totalförsvarets skyddscentrum, säger chefen för Totalförsvarets skyddscentrum överstelöjtnant Michael Magnesten.

Försvaret har varit en naturlig del av Stora Nolia sedan mässan för första gången hölls 1963. Efter ett kort uppehåll är det nu åter tillbaka på mässan som utställare men också som värd för Garnisonens dag, som hålls lördag 12:e augusti.

På mässans uppvisningsfält, men också på mässområdet får besökarna möta delar av Hemvärnets Västerbottensbatajon och Totalförsvarets skyddscentrum som visar utrustning och materiel.

Det blir ett särskilt uppvisningsprogram på uppvisningsfältet klockan 12.00 och cirka 12.50.

I takt med att samhället ställs in för nya utmaningar har Försvarsmakten fått en allt mer uppmärksammad roll. Detta samtidigt som många saknar kunskap om vad Försvarsmakten utför för uppgifter.

Många vet exempelvis inte vilken omfattande verksamhet som bedrivs på det gamla regementsområdet i Umeå. Här finns Umeå garnison där bland annat Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC, och Västerbottensgruppen ingår.

Det gör att det finns ett stort informationsbehov.

– Jag tror det är få som känner till att Försvarsmakten har närmare 200 fast anställda och uppemot 1100 kontraktsanställda i Umeå med en total budget på nära 240 miljoner kronor, säger SkyddC:s kommunikationschef Wilhelm Guldbrand.

Totalförsvarets skyddscentrum är ett nationellt kunskapscentrum, med nationell och internationell beredskap, för skydd mot strålning, smitta och gift. Detta är ett centrum, som servar Totalförsvaret men även övriga myndigheter som bland annat om Tull, Polis och Kustbevakning.

– Men vårt centra servar även samhället i stort med sin kompetens bland annat genom samverkan med Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Umeå som tillsammans bildar ett internationellt konkurrenskraftigt nav. Dessutom förfogar vi över högspecialiserad materiel, som mobila analyslaboratorier – ett för vardera av kemiska, biologiska och radioaktiva substanser, säger Michael Magnesten.

En sådan analysgrupp kommer att finnas på plats under garnisonens dag, lördag 12 augusti.

Under dagen blir det även sittande konsert med Hemvärnets musikkår på stora scenen.

Men även för dem som inte besöker mässan kommer Garnisonens dag att ge avtryck i Umeå.

Bland annat kommer Stridsbåt 90 att köras efter älven med avfärd nedströms Rådhusparken. Där blir det också fysisk träning tillsammans med personal ur Totalförsvarets skyddscentrum, där bilkåren kommer att erbjuda skjuts till Stora Nolia och från Döbelns park blir en kortege med soldater och musikkår som marscherar till mässområdet.

Under dagen genomförs också ett Försvarsforum i Umeå ett seminarium med början klockan 12.30 i föreläsningssal Blomqvist under rubriken ”totalförsvar”.

För mer information, kontakta

Anna Wikman, biträdande projektledare Stora Nolia
+46 (0)90 -888 86 07

+46 (0)70 -627 34 04

anna.wikman@nolia.se

Fakta Stora Nolia:
Stora Nolia är en nio dagar lång folkfest och en av Skandinaviens största besöksmässor med cirka 100000 besökare och 500 utställare varje år. Under mässan omsätter besökarna närmare 500 miljoner kronor, vilket motsvarar 55 miljoner om dagen. Totalt bidrar mässan till värden på över 600 miljoner till regionen. I år hålls mässan i Umeå och öppnar 5 augusti. Vartannat år hålls mässan i Piteå.

Tidpunkt: 5–13 augusti 2017

Öppettider: Lördag 5 augusti- söndag 13 augusti kl. 10.00-17.00

Onsdag 9 augusti även kvällsöppet kl. 10.00-20.00

Plats: Umeå

Webb: www.storanolia.se

Företaget Nolia AB skapar attraktiva mötesplatser som ger positiv tillväxt för näringsliv och samhälle i Norrland. Det gör vi genom att arrangera mässor, konferenser och andra event. Vi erbjuder även konsulttjänster som projektledning samt uthyrning av möbler och annan utrustning. Varje år arrangerar vi nära 15 stora publik- och fackmässor i Norrland där Stora Nolia är den största. Hos oss träffas varje år över 250 000 människor för att utbyta erfarenheter, utvecklas och göra affärer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy