Skip to main content

Ny undersökning: Många svenskar missar sin TBE-vaccination

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2019 07:13 CEST

Enligt en ny undersökning missar många påfyllnadsdoser av TBE vaccin och riskerar därför att inte ha fullgott skydd

Antalet rapporterade fall av den fästingburna sjukdomen TBE har ökat de senaste åren samtidigt som det geografiska området där TBE-virus förekommer breder ut sig1. Även om medvetenheten om TBE vaccination har ökat visar en ny undersökning att majoriteten av dom som väljer att vaccinera sig inte följer det rekommenderade vaccinationsschemat. Det är främst påfyllnadsdoser efter grundvaccination som missas och gör att man riskerar att inte ha ett fullgott skydd inför fästingsäsongen.

Drygt en fjärdedel (28%) av de svenskar som väljer att vaccinera sig mot TBE slutför inte den initiala grundvaccinationen. Drygt hälften (52%) har inte tagit den första påfyllnadsdosen, som enligt rekommendation tas 3 år efter grundvaccinationen. Det visar en ny undersökning2, genomförd av marknadsundersökningsinstitutet GfK* på uppdrag av Pfizer.

- Det här innebär att cirka hälften av dom som initialt väljer att vaccinera sig mot TBE i Sverige idag inte har ett optimalt skydd redan efter ett par år. Jag hoppas att fler förstår vikten av att fullfölja sin vaccination för att behålla ett fullgott skydd, säger Andreas Palmborg, medicinsk rådgivare på Pfizer.

TBE-vaccination bör helst påbörjas i god tid innan fästingsäsongen för fullgott skydd. Första sprutan ger ett visst skydd och efter dos två har man ett bra skydd inför pågående fästingsäsong men en tredje dos behövs för skydd kommande år. Därefter behövs påfyllnadsdoser för ett fortsatt skydd mot infektion.

De som missat att ta en dos behöver i de allra flesta fall inte börja om från början. De får en dos och följer sedan det rekommenderade vaccinationsschemat. Hos individer över 50 år eller de med nedsatt immunförsvar på grund av medicinering eller sjukdom måste bedömningen göras utifrån varje enskilt fall.

- Många tycker att det är svårt att hålla reda på vaccinationsschemat. Är man osäker om det är dags för att fylla på med vaccin kan man vända sig till en vaccinatör. Om vaccinationsschemat avbryts efter minst 2 doser, är en efterföljande engångsdos, en så kallad ”catch-up”, tillräcklig för att återuppta vaccinationsschemat, säger Charlotta Zacharias, Läkare, Resemedicinska frågor, VaccinDirekt.

Rekommenderat vaccinationsschema för TBE3

För personer under 50 består grundvaccinationen av tre doser där dos två ges 1-3 månader efter dos ett och dos tre ges 5-12 månader efter dos två, i god tid inför kommande säsong. För personer som fyllt 50 år när grundvaccinationen påbörjas rekommenderas en extra dos i grundvaccinationen, total 4 doser.

Den första påfyllnadsdosen ges tre år efter grundvaccinationen och därefter var femte år. Påfyllnadsdoser bör ges i god tid innan fästingsäsongen för att ge ett fullgott skydd.

Se specifika rekommendationer för personer med nedsatt immunförsvar.

Mer information om vaccinationsschema4 finns på vårdguiden.se och på fästing.nu.

*Om undersökningen:

På uppdrag av Pfizer intervjuade GfK SE 53 383 vuxna (18-65 år) i 20 europeiska länder. I Sverige intervjuades 2 604 respondenter. Urvalet har gjorts för att statistiskt representera den demografiska landsprofilen, baserat på Eurostats uppgifter för ålder, kön, yrkesstatus och region för varje enskilt land. Intervjuer genomfördes via en webbpanel mellan 19 juli och 19 september 2018 och slutfördes av Ipsos GmbH efter att Ipsos förvärvade GfK Health i oktober 2018. Panelen är representativ i förhållande till landets sammansättning. Insamlad data vägs på kön, ålder och region för att uppnå ett korrekt riksrepresentativt resultat. Ipsos äger rättigheterna och har copyright på insamlade data. Vänligen kontakta Anja Gilvad (anja.gilvad@ipsos.com) eller Fran Burton (fran.burton@ipsos.com) för mer information.

Referenser:

1. Folkhälsomyndigheten, TBE - sjukdomsinformation och statistik

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/tick-borne-encephalitis-tbe/?t=county

2. Undersökning genomförd av GfK och Ipsos 2018

3. Vårdgivarguiden, TBE-vaccination

https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/tbe/

4. https://www.vardgivarguiden.se/globalassets/behandlingsstod/smittskydd/tbe/grundvaccinationsschema.pdf

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se