Skip to main content

Hur mår Skånes vuxna?

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 08:00 CET

Ökar andelen skåningar med övervikt och fetma? Hur är den psykiska hälsan bland skåningarna? Hur tar vi oss till jobbet? Dessa frågor och många fler ska Folkhälsoenkät 2012 ge svar på. I början av november får ca 55 000 skåningar i åldern 18-80 möjlighet att besvara enkäten.

Detta blir den fjärde stora folkhälsoundersökningen Region Skåne genomför. De tidigare gjordes år 2000, 2004 och 2008. Med varje undersökning blir trenderna och utvecklingen av skåningarnas hälsa och levnadsförhållanden allt tydligare. Därmed ökar möjligheterna att sätta in åtgärder där de verkligen behövs, både i det förebyggande arbetet och i hälso- och sjukvården.

– Resultaten av den här typen av undersökningar är otroligt viktiga för att vi kunna rikta resurserna där de gör mest nytta, säger Elisabeth Bengtsson, folkhälsochef i Region Skåne.

Resultaten från Folkhälsa 2008 visade bl.a. att andelen personer med övervikt eller fetma ökade och andelen rökare var högre i Skåne jämfört med genomsnittet för Sverige. Skillnaderna i hälsa visade sig vara stora, både mellan kommuner och inom kommuner. Men enkäten visade också att skåningen upplever en god hälsa inom flera områden.  

Särskilda frågor till äldre
Resultaten från Folkhälsa 2012 kommer att analyseras av Enheten för folkhälsa och social hållbarhet och redovisas på regionnivå, kommunnivå och i de större kommunerna på kommundelsnivå sommaren 2013.  

– Det är med intresse vi ser fram emot vår fjärde stora folkhälsoundersökning. Undersökningarna ger oss och våra samverkansparter viktiga underlag för att framtida insatser ska bli så effektiva och pricksäkra som möjligt. Nytt för i år är att särskilda frågor kommer riktas till de äldre skåningarna. De äldre blir allt fler och vi behöver mer kunskap för att möta behoven i denna del av befolkningen, säger Birgitta Södertun (kd), ordförande i Region Skånes folkhälsoberedning.

Mer information
Birgitta Södertun (kd), regionråd och ordförande i folkhälsoberedningen,
Region Skåne, tfn: 044-309 33 53, birgitta.sodertun@skane.se

Mathias Grahn, statistiker, Region Skåne
tfn: 040-675 33 93, mathias.grahn@skane.se

Maria Rosvall, docent i socialmedicin, Region Skåne
tfn: 040-39 14 03, maria.rosvall@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument