Skip to main content

Johan Assarsson projektledare för Sydsvensk regionbildning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 08:00 CET

Föreningen Sydsvensk regionbildning, som samlar åtta regioner, landsting och kommunförbund i Blekinge, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne, utsåg idag den förre regiondirektören Johan Assarsson till projektledare. Johan Assarsson ska fram till och med 2014 stödja processen med att ta fram det underlag som behövs för ett eventuellt beslut om en gemensam region i Sydsverige.

- Det är en mycket välmeriterad person vi funnit till detta viktiga arbete och vi är väldigt nöjda med att Johan Assarsson kan börja sitt uppdrag för oss, berättar Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, tillika ledamot i arbetsutskottet för Sydsvensk regionbildning.

Johan Assarsson har tidigare varit regiondirektör i Västra Götalandsregionen, samt landstingsdirektör i Kalmar läns landsting. Han har dessutom arbetat både för Landstinget Blekinge och Region Skåne. De senaste åren har Johan Assarsson lett Patientmaktsutredningen, som lämnade in sitt betänkande till regeringen den 31 januari 2013.

- Mitt mål är att skapa en bred delaktighet från alla ingående parter och att så snart som möjligt skapa nytta med arbetet så att mervärdet av en gemensam region blir mer greppbart, säger Johan Assarsson.

Johan Assarsson tillträder sin tjänst omedelbart.

Tidigare uppdrag i urval
2011-2013   Ordförande Patientmaktsutredningen
2004-2011  Regiondirektör, Västra Götalandsregionen
2001-2004  Landstingsdirektör, Landstinget i Kalmar län
1998-2001  Strateg och förvaltningschef, Region Skåne
1991-1997  Biträdande chef psykiatrin och utvecklingschef, Malmö Allmänna Sjukhus
1986-1987  Planeringssekreterare, Landstinget Blekinge

Mer information
Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Region Skåne, 044-309 30 52
Johan Assarsson, projektledare Sydsvensk regionbildning, 0702-49 17 24

Sydsvensk regionbildning är en ideell förening som samlar Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar Län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget Kronobergs Län, Regionförbundet Södra Småland, Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Föreningen bildades i september 2012 och syftet med föreningen är att förbereda den gemensamma regionbildningen i Sydsverige. En avsiktsförklaring om att bilda en ny gemensam region senast i januari 2019 antogs hösten 2011 av respektive styrelse- och fullmäktigeförsamling.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.