Skip to main content

Remissyttande promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2015 10:00 CEST

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 18 juni 2015, beretts tillfälle att yttra sig över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt.

SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att regeringen återkommer i ämnet när OECD:s arbete med BEPS skickas på remiss till remissinstanserna. 

Om SVCA:
Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. www.svca.se

Bifogade filer

PDF-dokument