Skip to main content

Närodlat – för produkterna väcker våra känslor och kittlar våra sinnen!

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 16:19 CET

Skånes Livsmedelsakademi gav Inculture uppdraget att undersöka vilka känslor närproducerat väcker gentemot ekologiskt. Närodlade produkter skapar mervärde som i sin tur ger mersmak! Studien visar att konsumenterna efterfrågar ett större utbud av närproducerade produkter, men med tydlig märkning.

– Som handlare eller butiksansvarig bör man tänka på att förenkla för konsumenter med ökat intresse att handla närodlat. Närodlade produkter ska vara lätta att hitta i butiken, varorna ska fyllas på och framför allt, är märkningen viktig. Konsumenterna vill veta vilken gård grönsakerna kommer ifrån, i vilket område äpplena är odlade eller kycklingarna pickat, säger Karin Andersson, projektledare Inculture och fil mag i socialantropologi.

Studien ”Ekologiskt vs. närproducerat”, visar också att engagerad butikspersonal med hög kompetens när det gäller närodlade och ekologiska varor upplevs som positivt. Den personliga kontakten, öga mot öga är viktig. Butikspersonalen kan med sin kompetens inspirera, väcka känslor, engagemang och inte minst stötta kunderna i sina beslut. 
 
Miljöaspekten är viktig
Konsumenter som köper närodlat vill lukta och känna. Med färre förpackningar är det möjligt att se produkterna tydligare, men även känna och lukta på dem. Konsumenterna är mer skeptiska till eko-logiska produkter, eftersom det ekologiska begreppet upplevs som otydligt. Många väljer närodlat, eftersom man även tar in miljöaspekten i köpbeslutet. Med närodlat undviks långa transporter.

En kvantitativ undersökning visar att tre av fyra personer är beredda att betala mer för en vara om den är bra för klimatet. Likaså skulle varannan svensk välja bort en produkt om de visste att den var dålig (sämre) för miljön. 55 procent har någon gång valt bort en produkt för att den inte är bra för klimatet, 77 procent är beredda att betala mer för en vara om den är bra för klimatet, 62 procent tycker att det vid köpbeslutet är viktigt att företag offentligt redovisar sin klimatpåverkan. Miljötänkande och att värna om naturen är viktigt, men många konsumenter agerar inte på det sätt de säger sig göra. Studien ”Närodlat vs. ekologiskt” tar sig bakom det som sägs, studerar det som görs och beskriver beteenden och attityder som styr människors agerande när det handlar om ekologiska och närproducerade varor.

Ladda ner studien
Närodlat vs. ekologiskt”. 

1       ”Svenska folkets syn på klimatfrågan och företagsansvar” (Sifo april 2010)

Skånes Livsmedelsakademi är en samlande kraft för alla som vill utveckla Skåne till ett livsmedelscentrum för Europa. Våra medlemmar och samarbetspartners är företag, organisationer, myndigheter, universitet och högskolor som representerar hela kedjan från jord till bord. Tillsammans arbetar vi, sida vid sida, för att utveckla livsmedelsnäringen. Skånes Livsmedelsakademis verksamhet omfattar bland annat projekt för att höja näringens innovationskraft och insatser för att underlätta rekryteringen av välutbildade medarbetare.

Bifogade filer

PDF-dokument