Skip to main content

Skånetrafiken hyllar bussförarna på ”Bussförarens dag”

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 11:06 CET

På onsdag, 18 mars, är det ”Bussförarens dag”, som sedan förra året är officiell temadag i Sverige. Skånetrafiken firar genom att hylla bussförarna i social media och kommer att uppmana kunder att dela med sig av glada resminnen och möten med förare.

- Vi får varje dag in beröm till förare från våra kunder, men det är sällan dessa historier sprids vidare brett, säger Anna Edqvist, som jobbar på Skånetrafikens kundtjänst.

- Genom att lyfta fram några av våra stolta och glada förare i social media, vill vi skapa en mer rättvis bild av förarna, berättar Rebecka Jansson, ansvarig för Skånetrafikens facebook.

Idag arbetar cirka 2500 bussförare i Skånetrafiken, som utför 14 000 dagliga buss- och tågturer. Dagligen reser 250 000 kunder med Skånetrafiken och hälften av alla resor görs i stadstrafiken.

Drygt 8 av 10 kunder är nöjda med sin senaste resa enligt de månatliga mätningar som Skånetrafiken gör. Och i återkommande kvalitetsmätningar, varje vår och höst tillfrågas kunder ombord, får just bemötandet strax över 7,5 på en 10-gradig skala.

- Fler och fler av våra trafikavtal blir så kallade incitamentsavtal och då lönar det sig för trafikföretagen att anstränga sig extra för att både locka fler kunder men också få fler nöjda. Bussföraren kan här göra stor skillnad, säger Björn Wedeby, ansvarig för kvalitetsmätningarna på Skånetrafiken.

I incitamentsavtalen kan fler och nöjdare kunder ge bonus. Färre och mindre nöjda kunder kan i sin tur ge minskad ersättning. Bussförarna som idag kör för Skånetrafiken är anställda av Bergkvarabuss, Buss i Väst, Nobina, Nettbuss Stadsbussarna, Tjörnarps Buss och Transdev.

Fakta/Bussförarens dag
Bussförarens dag blev förra året en officiell temadag i Sverige. Förlagan finns att hämta i USA, där bussförare och tågförare hyllas denna dag, sedan många år tillbaka. Datumet den 18 mars är hämtat från Paris, där Blaise Pascal startade de första ”buss”-linjerna den 18 mars, 1662. Det var då sju hästdragna vagnar som gick utmed förbestämda rutter i staden och kunde ta sex till åtta passagerare; ”Les Carosses à Cinq Sous”.

För mer information eller kontakt med nöjda kunder/förare,
kontakta Skånetrafikens presstjänst;

tfn 0451-28 85 03

Länkar:
www.facebook.com/Skanetrafiken

https://www.youtube.com/watch?v=TNWN5r-0mdY

...........................................

http://transitdriverday.org/

http://archive.wired.com/science/discoveries/news/2008/03/dayintech_0318

https://www.facebook.com/groups/bussforarensdag/

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se