Skip to main content

Värdet av vatten

Blogginlägg   •   Aug 24, 2015 09:30 CEST

Vatten är en förutsättning för allt levande och därmed även för en sund samhällsutveckling. Men vatten är en knapp resurs och de senaste 30 åren har befolkningsökning och stigande levnadsstandard lett till en fördubblad vattenförbrukning över hela världen. Och efterfrågan väntas öka med mellan 10- 12 procent de kommande 20 åren.

Dagens misshushållning med jordens naturresurser, där vatten är en av de viktigaste, är en av vår tids största utmaningar. Både för miljön och för ekonomin.

Går kostnaden för vatten upp och ett företag är helt beroende av vatten i sin produktion är metoder för att minska beroendet helt avgörande. Men i de flesta fall det inte ett högre pris som är det största problemet utan själva bristen.

Generellt är bristen på vatten mer utbredd i tillväxtländer, men blir allt vanligare även i mer utvecklade länder. I vissa delar av Nordamerika är utarmningen av grundvattnet så utbredd att matproduktionen blivit instabil. I Kaliforninen är läget så akut att guvernören utlyst katastroftillstånd på grund av vattenbrist. Alla kommunalt ägda gräsmattor ska ersättas med "torktålig landskapsarkitektur", eller plastgräs. Och vattnet måste ransoneras. Delstatens 40 miljoner invånare uppmanas också att spara på vatten. Restauranger ska bara ge sina gäster ett glas vatten på direkt uppmaning. Ransoneringen omfattar även universitet, kyrkogårdar och golfbanor. Men kritiker anser att det ändå inte är tillräckligt.

Påtagliga effekter
Vatten är onekligen en av de största och mest påtagliga utmaningarna för företag idag och effekterna av klimatförändringarna kommer med all sannolikhet att göra saken värre.  Väderskiftningarna blir mer oförutsägbara vilket gör att normalt torra områden drabbas av för mycket vatten och tvärt om vilket hotar verksamheter som är beroende av kontinuerliga och förutsägbara leveranser.

Men vikten av att adressera vattenfrågan får tack och lov allt bredare gehör. I World Economic Forums senaste riskrapport intog vatten förstaplatsen som den absolut största risken för hållbar samhällsutveckling. Det akuta läget bekräftades även redan 2013 i CDPs vattenrapport där mer än ¾ av respondenterna i materialsektorn (kemikalie-, gruv- och skogsindustrierna) rapporterade att deras verksamhet hade påverkats negativt av vattenrelaterade frågor de senaste fem åren. 

Några tar täten
Trots en generellt hög medvetenhet är det inte alla företag som helt förstått konsekvenserna och kommer att klara övergången till en hållbar och resurseffektiv ekonomi tillräckligt fort. Men det finns företag som tar täten och successivt gör förbättringar i sina verksamheter.

Geberit, ledande inom vattensparande toaletter, är ett företag som tidigt tog höjd för vattenbristen.Tuffare regleringar för att spara vatten talar idag för bolaget. Bara i Storbritannien är det krav på att alla toaletter installerade efter 2001 får spola max 6 liter per spolning.

Allt fler textilföretag har också förstått att den gröna omställningen inte handlar om snabba PR-vinningar utan att det krävs genuin integrering i affärsstrategin för att kunna säkerställa lönsamhet och för att behålla kunder. Levi Strauss introducerade redan på 90-talet ett vattenprogram som resulterade i att vattnet som lämnade fabriken var av högre kvalitet än det som kom till fabriken.  2011 påbörjades också ett vatteninitiativ för att minska vattenförbrukningen. Bara genom enkla förändringar som att ta bort vatten från vissa tvättar och att samordna ett flertal processer har företaget sparat 770 miljoner liter vatten i produktionen av 62 miljoner produkter.

På SPP arbetar vi aktivt med att identifiera framtidens vinnare, de företag som arbetar integrerat med hållbarhet i sin verksamhet och som ser det som en affärsmöjlighet.

Vi är övertygande om att de företag som är rustade för att möta skärpta krav på hållbarhet i framtiden är de som kommer att bli framtidens vinnare och öka mest i värde. Det är i de företagen som innovationskraften finns och insikten att det inte går att överutnyttja den omvärld vi alla är beroende av.

Fokus vatten
Under World Water Week som drar igång nu hoppas vi därför att företag, experter och beslutsfattare får en gemensam bild av och ser det reella värdet av vatten och att frågan får det fokus som det så väl förtjänar.

Sara Skärvad, Press- och hållbarhetschef, SPP

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy