Skip to main content

​Vem tar klimatnotan? Vi kan ta vår del.

Blogginlägg   •   Dec 01, 2015 07:00 CET

Ord hejdar inte klimatförändringarna. Det gör däremot klimatsmarta investeringar. Det menar Staffan Hansén, vd på SPP, när klimatmötet nu inleds.

Klimatmötet i Paris har inletts. Vad har du för förväntningar?
– Att världens ledare ska förhandla fram ett nytt globalt avtal, som begränsar koldioxidutsläppen och bromsar den globala uppvärmningen. Vi har klimatfrågan högt på vår agenda och är övertygade om att finansbranschen har en nyckelroll att spela. Kapital är en kraftfull källa till påverkan, och vi använder det kapital våra kunder har anförtrott oss att förränta till att påverka.

Hur kan ni som kapitalförvaltare påverka klimatet?
– Vi gör det genom att placera våra kunders pengar i bolag som ser de globala utmaningarna, och positionerar sig genom att integrera hållbarhet i sin affär. Investeringar i gröna obligationer är ett annat exempel på hur vi bidrar. Ju mer kapital som placeras hållbart, desto större möjlighet har vi att förändra och göra en omfattande kursändring. Många glömmer sina pengars makt när de vill göra skillnad.

Vad krävs för att få till det skiftet?
– Det finns alltid sätt att stimulera en positiv utveckling. Det kanske viktigaste är bra kundupplysning, så att hållbarhet är en naturlig faktor som vägs in då kunden gör sina placeringsval. Som vid andra konsumentval. En standard för hållbarhetsmärkning kan driva den utvecklingen.

En fråga som ofta kommer lite i skymundan är finansieringen av klimatomställningen. Hur tänker du där?

– Klimatsmarta bolag är i regel energi-, vatten- och avfallseffektiva. Vägen dit kan vara förknippad med kostnader, men kloka investeringar betalar sig i längden. I tillägg reduceras ekonomiska och politiska risker som ett kraftigt nedsmutsande företag kan stå inför. Vi finansierar gärna företag som ser de globala utmaningarna och aktivt positionerar sig, alltså i företag som betraktar finansieringskostnaden som en affärsmöjlighet. Gröna obligationer är en ypperlig finansieringskälla för framåtblickande företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.