Tags

Tryggare Sverige modell med haveriutredningar vid dödligt våld exporteras till Norge

Tryggare Sverige modell med haveriutredningar vid dödligt våld exporteras till Norge

Blogginlägg   •   2014-10-13 07:47 CEST

I syfte att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra dödligt våld i nära relationer har Krisesentersekretariatet och Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge bjudit in Stiftelsen Tryggare Sveriges personsäkerhetsexpert Peter Strandell till ett slutet arbetsseminarium den 13 oktober för att informera om erfarenheterna från haverigruppens arbete.

Tryggare Sverige utbildar Forshaga kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Forshaga kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2014-10-11 08:23 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige har under den gångna veckan genomfört en utbildning för socialtjänsten i Forshaga kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med frågor som rör brott i nära relationer i allmänhet och strukturerade hot- och riskbedömningar i synnerhet.

Ny webbplats med brottsförebyggande information i Örebro

Ny webbplats med brottsförebyggande information i Örebro

Blogginlägg   •   2014-10-09 15:19 CEST

Nu finns en ny webbplats www.tryggaorebro.se med brottsförebyggande information, information till brottoffer och lokala aktiviteter för att påverka den upplevda tryggheten. Vi vill gärna ha en dialog med kommuninnevånarna som har tips och idèer som gör det möjligt att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Dyster situation för utsatta barn - rapport från internationella barndagen

Dyster situation för utsatta barn - rapport från internationella barndagen

Blogginlägg   •   2014-10-08 10:42 CEST

I måndags (den 6/10 2014) samlades ett 50-tal forskare, journalister, poliser, åklagare, advokater, ideellt engagerade m.fl. på Pressklubben i Stockholm för en debattkväll med anledning av internationella barndagen. Temat för kvällen var barns utsatthet för våld. Medverkade gjorde bl.a. generalsekreteraren Kattis Ahlström (Bris) och åklagaren Alexandra Bopp (city Åklagarkammare).

När den vi litar på sviker - om brott mot äldre

När den vi litar på sviker - om brott mot äldre

Blogginlägg   •   2014-10-07 14:15 CEST

I gårdagens Aftonbladet rapporterades att en person anställd inom hemtjänsten misstänks ha stulit en stor summa pengar från en 83-årig man. I maj i år åtalades kvinnan för trolöshet mot huvudman och bedrägeri. Men enligt uppgift jobbar hon fortfarande kvar inom hemtjänsten i kommunen.

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar - ett slag i luften!

Socialstyrelsens dödsfallsutredningar - ett slag i luften!

Blogginlägg   •   2014-10-02 06:01 CEST

I sin granskning av Socialstyrelsens utredningsverksamhet avseende vissa dödsfall konstaterar Statskontoret att de så kallade dödsfallsutredningarna varken fört med sig ny kunskap eller lett till något konkret användbart resultat. Detta är givetvis mycket beklagligt eftersom granskningar av detta slag torde i själva verket utgöra en bra grund för att professionalisera myndigheternas arbete.

Internationella barndagen - inbjudan till debattkväll med Bris m.fl.

Internationella barndagen - inbjudan till debattkväll med Bris m.fl.

Blogginlägg   •   2014-10-01 09:01 CEST

Under de senaste 20 åren har anmälningar om misshandel mot barn mellan 0 och 6 år ökat stadigt i Sverige. I samband med internationella barndagen uppmärksammar Stiftelsen Tryggare Sverige rapporten "Våld mot barn" som togs fram tillsammans med BRIS tidigare i år. I rapporten undersöker vi vad som händer vid polisanmälningar avseende barnmisshandel.

Organiserad brottslighet och kommunernas framtida roll

Organiserad brottslighet och kommunernas framtida roll

Blogginlägg   •   2014-09-23 13:32 CEST

I går (den 22/9 2014) samlades ett 50-tal forskare, journalister, poliser, åklagare, brottsförebyggare etc. på Pressklubben i Stockholm till en debattkväll om organiserad brottslighet med bl.a. enhetschefen Lars Korsell (Brå), brottsförebyggaren Lena Brodin (Österåkers kommun), professorn Bo Wennström (Uppsala universitet) och kommissarien Fredrik Gårdare (Polismyndigheten i Stockholms län).

Äldres sårbarhet utnyttjas - det måste stoppas!

Äldres sårbarhet utnyttjas - det måste stoppas!

Blogginlägg   •   2014-09-22 14:00 CEST

Vem som helst kan utsättas för bedrägerier - oavsett ålder. Konsekvenserna för äldre som utsätts blir ofta svårare än för yngre vuxna - det gör äldre till en särskilt sårbar grupp. Fysiska skador kan ta lång tid att läka och känslomässiga sår kan bli kvar för alltid. Även sociala konsekvenser i form av att inte våga gå ut förekommer.

(O)trygghet i förorten - Schenker slutar leverera till Rinkeby

(O)trygghet i förorten - Schenker slutar leverera till Rinkeby

Blogginlägg   •   2014-09-15 12:23 CEST

Vid flera tillfällen de senaste åren har media rapporterat om att polis, räddningstjänst, ambulanspersonal, ordningsvakter m.fl. inte vågar åka in i vissa av våra mest problemfyllda förortsområden runt om i Sverige. Nu rapporterar Aftonbladet om ytterligare händelser som bland annat har fått till konsekvens att sjuka människor i ett förortsområde inte får tillgång till sin medicin.

Intervju med Morgan Johansson (s) om brott & (o)trygghet

Intervju med Morgan Johansson (s) om brott & (o)trygghet

Blogginlägg   •   2014-09-04 14:04 CEST

Intervju med Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) i samband med frukostseminarium om brott & (o)trygghet i Sverige.

Intervju med Christian Ottosson (c) om brott & (o)trygghet

Intervju med Christian Ottosson (c) om brott & (o)trygghet

Blogginlägg   •   2014-09-04 13:58 CEST

Intervju med kommunalrådet i Huddinge Christian Ottosson (c) i samband med frukostseminarium om brott & (o)trygghet i Sverige.

Polisens personsäkerhetsarbete - ett steg i rätt riktning

Polisens personsäkerhetsarbete - ett steg i rätt riktning

Blogginlägg   •   2014-09-03 10:54 CEST

Rikspolisstyrelsen (RPS) presenterade i dagarna en tillsynsrapport där polismyndigheternas arbete med strukturerade hot- och riskbedömningar (s.k. riskanalyser) inspekteras. Trots det övervägande positiva resultatet ställer vi oss frågande varför det ska behöva ta 15 år innan svensk polis kan implementera ett av de viktigaste verktygen i det stödjande och brottsförebyggande arbete?

Behov av stärkt skydd för personer utsatta för stalkning

Behov av stärkt skydd för personer utsatta för stalkning

Blogginlägg   •   2014-09-02 09:16 CEST

I en debattartikel på Aftonbladet (1/9 2014) skriver Johan Pehrson (fp) att skyddet för personer som blir utsatta för stalkning måste ses över och förbättras. Stiftelsen Tryggare Sverige delar Johan Pehrsons slutsatser, men menar att frågan om kontaktförbudets faktiska brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt är kanske mer komplex än så.

Sammanställning från debattkväll om brottsförebyggande arbete

Sammanställning från debattkväll om brottsförebyggande arbete

Blogginlägg   •   2014-09-01 16:40 CEST

För en vecka sedan arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige en debattkväll om lokalt brottsförebyggande arbete på Pressklubben i Stockholm. Medverkade gjorde bl.a. enhetschefen Karin Svanberg (Brå), 1:e vice ordföranden Lennart Gabrielsson (SKL) och polismästaren Johan Dixelius (Polissamordningen). Se sammanställning från debattkvällen.

Äldres utsatthet måste tas på allvar

Äldres utsatthet måste tas på allvar

Blogginlägg   •   2014-08-28 14:03 CEST

I dagens Metro (2014-08-28) kan vi läsa om en äldre dement kvinna som utsatts för brott i sitt hem av en närstående. Brott i nära relationer är alltid, oavsett ålder, en stor kränkning som ger svåra konsekvenser för den drabbade. Att dessutom vara äldre och dement, vilket innebär att du är beroende av andra, gör dig särskilt sårbar.

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Blogginlägg   •   2014-08-12 09:37 CEST

Tillsammans med Uppsala kommun bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om brott mot äldre i Uppsala den 2 oktober 2014. Syftet är att sprida inspiration, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om hur olika aktörer kan förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott. Målgruppen är personer verksamma inom hälso- och sjukvård, kommun, äldreomsorg, polis m.fl.

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

Blogginlägg   •   2014-07-07 09:14 CEST

Så var årets Almedalsvecka till ända. Större än någonsin, med över 3 500 seminarier i det officiella programmet och nästa 1 500 olika arrangörer. Sammanlagt beräknas cirka 25 000 personer ha deltagit i Almedalsveckan 2014. Här sammanfattar vi Stiftelsen Tryggare Sveriges Almedalsvecka!

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Blogginlägg   •   2014-06-28 07:44 CEST

Nordiskt Forum i Malmö är så över efter fyra intensiva dagar. Denna första stora kvinnokonferens sedan världskonferens i Beijing 1995 lockade cirka 20 000 besökare från hela världen för att ta del av olika aktiviteter och perspektiv på feminism och jämställdhet med siktet inställt på New Actions on Women’s Rights. Naturligtvis varTryggare Sverige på plats.

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Blogginlägg   •   2014-06-24 06:17 CEST

Sedan flera decennier har frågor som rör mäns våld mot kvinnor och brottsutsatta barn varit på den politiska agendan. Trots detta får långt ifrån alla utsatta kvinnor och barn sina rättigheter tillgodosedda. Under den senaste tiden har det i media ägnats mycket uppmärksamhet åt ett angränsande ämne, nämligen mäns utsatthet för våld i nära relationer.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.