Tags

Brottsförebyggande åtgärder mot klotter - ny rapport

Brottsförebyggande åtgärder mot klotter - ny rapport

Blogginlägg   •   2015-02-19 17:10 CET

​Många kommuner diskuterar för närvarande att införa så kallade lagliga graffitiväggar, i vissa fall med argumentet att detta är en åtgärd som förebygger klotter. En ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar dock att det starkt stöd för detta påstående.

Vilja med förhinder - om polisens riskbedömningar och kvinnoregister

Vilja med förhinder - om polisens riskbedömningar och kvinnoregister

Blogginlägg   •   2014-12-23 09:04 CET

​I dagarna presenterade Rikspolisstyrelsen den femte och avslutande rapporten inom projektet ”Riskanalys i polisverksamhet” (RPS, 2014:7). Resultatet, som det framställs i den mediala debatten, visar att de riskbedömningar som polisen gör för att skydda våldsutsatta kvinnor inte fungerar.

DN belyser viktiga rättsstatsfrågor

DN belyser viktiga rättsstatsfrågor

Blogginlägg   •   2014-12-22 13:58 CET

​Idag (22/12 2014) skriver Dagen Nyheter i sin ​huvudledare om de rättsstatsfrågor som vi på Stiftelsen Tryggare Sverige dagligen arbetar med.

Nytt beslut risker att försämra polisens brottsofferarbete

Nytt beslut risker att försämra polisens brottsofferarbete

Blogginlägg   •   2014-12-12 17:00 CET

Idag (12/12 -14) kom beskedet att Polisens nya utvecklingsavdelning får sju regionala utvecklingscentrum. Beslutet var väntat, bl.a. med tanke på Åklagarmyndighetens struktur på utvecklingsfrågorna.

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Blogginlägg   •   2014-12-10 06:58 CET

​Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Stop and frisk - Polisens metoder i fokus

Stop and frisk - Polisens metoder i fokus

Blogginlägg   •   2014-12-09 07:10 CET

Minskad brottslighet, ökad trygghet och höjda fastighetsvärden. Det är några av de positiva effekter som de senaste 20 årens utveckling medfört i New York. Men det förekommer också kritik mot polisens arbetsmetoder, bland annat beträffande så kallade stop and frisk.

Myter om brott & (o)trygghet - No 1

Myter om brott & (o)trygghet - No 1

Blogginlägg   •   2014-11-07 07:23 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Trygghet i stadsmiljö - inbjudan till debattkväll om Sergels Torg

Trygghet i stadsmiljö - inbjudan till debattkväll om Sergels Torg

Blogginlägg   •   2014-11-06 14:44 CET

För snart 50 år sedan invigdes Sergels Torg. Tänkt som en klasslös, tillåtande plats där alla skulle få möjlighet att mötas, uttrycka sina åsikter eller ta del av det myllrande stadslivet. Blev det så? Tryggare Sverige har på uppdrag av City i Samverkan gjort en trygghetsanalys av Sergels Torg och delar av den analysen lyfts tillsammans med andra frågor om trygghet i stadsmiljö upp under kvällen.

Myter om brott & (o)trygghet - No 2

Myter om brott & (o)trygghet - No 2

Blogginlägg   •   2014-11-06 06:46 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Myter om brott & (o)trygghet - No 3

Myter om brott & (o)trygghet - No 3

Blogginlägg   •   2014-11-05 07:10 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Myter om brott & (o)trygghet - No 4

Myter om brott & (o)trygghet - No 4

Blogginlägg   •   2014-11-04 07:44 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Myter om brott & (o)trygghet - No 5

Myter om brott & (o)trygghet - No 5

Blogginlägg   •   2014-11-03 07:47 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Våldet går inte i pension

Våldet går inte i pension

Blogginlägg   •   2014-10-28 09:24 CET

När morfar slår mormor, när den vuxna sonen stjäl pengar av sin mamma för att finansiera missbruk, när personalen på boendet slarvar med den äldres medicin – när det otänkbara händer – vad gör vi då? Äldre utsätts, precis som andra åldersgrupper, för olika former av brott. Det handlar om fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. Ytterligare en form av våld som drabbar äldre är försummelse.

Kriminella nätverk har stor påverkan i lokalsamhället

Kriminella nätverk har stor påverkan i lokalsamhället

Blogginlägg   •   2014-10-27 09:18 CET

I förra veckan presenterade Rikskriminalpolisen en nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället. Av kartläggningen framgår bland annat att det för närvarande i Sverige finns 55 geografiska områden där kriminella nätverk anses ha negativ påverkan på lokalsamhället.

Ålderism - om diskrimineringen av äldre

Ålderism - om diskrimineringen av äldre

Blogginlägg   •   2014-10-24 08:40 CEST

"Det räcker det att slå på radio eller tv för att se att det är fritt fram att avhumanisera och driva med äldre", det menar författaren Tomas Lappalainen som i gårdagens DN (23/10 2014) ger sin bild av diskrimineringen av äldre. Han säger vidare att "det finns något särskilt otäckt med diskrimineringen av äldre i Sverige, för att den är så omedveten".

Tryggare Sverige modell med haveriutredningar vid dödligt våld exporteras till Norge

Tryggare Sverige modell med haveriutredningar vid dödligt våld exporteras till Norge

Blogginlägg   •   2014-10-13 07:47 CEST

I syfte att utveckla arbetet med att förebygga och förhindra dödligt våld i nära relationer har Krisesentersekretariatet och Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge bjudit in Stiftelsen Tryggare Sveriges personsäkerhetsexpert Peter Strandell till ett slutet arbetsseminarium den 13 oktober för att informera om erfarenheterna från haverigruppens arbete.

Tryggare Sverige utbildar Forshaga kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Forshaga kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2014-10-11 08:23 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige har under den gångna veckan genomfört en utbildning för socialtjänsten i Forshaga kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med frågor som rör brott i nära relationer i allmänhet och strukturerade hot- och riskbedömningar i synnerhet.

Ny webbplats med brottsförebyggande information i Örebro

Ny webbplats med brottsförebyggande information i Örebro

Blogginlägg   •   2014-10-09 15:19 CEST

Nu finns en ny webbplats www.tryggaorebro.se med brottsförebyggande information, information till brottoffer och lokala aktiviteter för att påverka den upplevda tryggheten. Vi vill gärna ha en dialog med kommuninnevånarna som har tips och idèer som gör det möjligt att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Dyster situation för utsatta barn - rapport från internationella barndagen

Dyster situation för utsatta barn - rapport från internationella barndagen

Blogginlägg   •   2014-10-08 10:42 CEST

I måndags (den 6/10 2014) samlades ett 50-tal forskare, journalister, poliser, åklagare, advokater, ideellt engagerade m.fl. på Pressklubben i Stockholm för en debattkväll med anledning av internationella barndagen. Temat för kvällen var barns utsatthet för våld. Medverkade gjorde bl.a. generalsekreteraren Kattis Ahlström (Bris) och åklagaren Alexandra Bopp (city Åklagarkammare).

När den vi litar på sviker - om brott mot äldre

När den vi litar på sviker - om brott mot äldre

Blogginlägg   •   2014-10-07 14:15 CEST

I gårdagens Aftonbladet rapporterades att en person anställd inom hemtjänsten misstänks ha stulit en stor summa pengar från en 83-årig man. I maj i år åtalades kvinnan för trolöshet mot huvudman och bedrägeri. Men enligt uppgift jobbar hon fortfarande kvar inom hemtjänsten i kommunen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.