Skip to main content

Taggar

brott i nära relation 34 brottsförebyggande arbete 25 polisen 23 dödligt våld mot kvinnor 13 new york 10 kontaktförbud 9 människohandel 8 våld och hot i arbetslivet 6 trygghet 5 framtidens polis 5 åklagarmyndigheten 4 mobbning 4 våldtäkt 3 myter om brott 3 socialtjänsten 3 brott mot äldre 3 polismyndigheten 3 brott i skolan 3 trygghet i boende 2 trafficking 2 målsägandebiträden 2 dödligt våld 2 skolan 2 stalkning 2 organiserad brottslighet 2 brottsförebyggande 2 brottsoffer 2 jihadisterna 1 upplands väsby 1 medling 1 kort kjol 1 brott i nära relationer 1 barnmisshandel 1 gated communities 1 polisens utredningsverksamhet 1 Stöd till brottsoffer 1 dan eliasson 1 socialstyrelsen 1 skolan som brottsplats 1 trygghet i allmänna kommunikationer 1 arbetsrelaterat våld 1 trafficking människohandel 1 barn som bevittnar våld 1 våld mot äldre 1 grindsamhällen 1 näthat 1 fotboll 1 terror 1 sexuellt ofredande 1 situationell prevention 1 stop and frisk 1 SKL 1 brottsoffers rättigheter 1 våld i nära relationer 1 pinnjakt 1 gävleborg 1 viktimologi 1 Stiftelsen Tryggare Sverige 1 Öppna Jämförelser 1 media 1 haveriutredningar 1 resultatuppföljning 1 brottsofferstödjande arbete 1 säkerhet 1 våld och hot i skolan 1 sociala medier och brott 1 hammarö 1 dödligt väld 1 brott på internet 1 armbandskampanj 1 skolskjutningar 1 äldres utsatthet för brott 1 svensk politik 1 kriminella nätverk 1 kränkande behandling 1 statskontoret 1 brott mot barn 1 bostadsinbrott 1 åldringsbrott 1 kris 1 ljusvandring 1 barnkonsekvensanayser 1 hot- och riskbedömning 1 Nationella Brottsofferveckan 1 Visa alla taggar
Myt att brottsligheten flyttar

Myt att brottsligheten flyttar

Blogginlägg   •   Jan 18, 2018 08:41 CET

I den allmänna debatten hävdas ofta att brottsligheten bara flyttar när man vidtar förebyggande insatser på en brottsbelastad plats. Inte sällan blir detta en ursäkt för att inte vidta de åtgärder som kan göras för att komma till rätta med den typ av brott & ordningsstörningar som påverkar människors livskvalitet i vardagen. Forskning visar emellertid att det är ovanligt att brottsligheten flyttar

Huskurage ger felaktiga och farliga råd vid våld i nära relationer

Huskurage ger felaktiga och farliga råd vid våld i nära relationer

Blogginlägg   •   Nov 03, 2017 14:36 CET

Det finns ett stort behov av nya lösningar för att minska brottsligheten. I detta sammanhang kan kommuner, näringslivet och, inte minst, ideella organisationer bidra med betydelsefulla insatser. Dessa insatser måste emellertid bygga på aktuell forskning och beprövade erfarenheter, annars är risken stor att arbetet blir kontraproduktivt och istället leder till mer problem och ökade konflikter.

Ett år sedan mordet på Lotta - hur många fler kvinnor kommer att mördas?

Ett år sedan mordet på Lotta - hur många fler kvinnor kommer att mördas?

Blogginlägg   •   Jun 12, 2017 11:49 CEST

​Ett år har gått sedan 41-åriga Lotta misshandlades till döds av en grovt kriminell man som hon tidigare haft en kort relation med. Sedan dess har ytterligare ett tiotal kvinnor dödats i Sverige av en bekant gärningsman. Hur många fler kvinnor kommer mördas?

Öppet brev med anledning av brott och otrygghet i Stockholms stad

Öppet brev med anledning av brott och otrygghet i Stockholms stad

Blogginlägg   •   Mar 27, 2017 19:21 CEST

Detta dokument innehåller ett öppet brev adresserat till politiker i Stockholms stad med anledning av situationen vad gäller brott och otrygghet.

Stort behov av en professionalisering av det  lokala brottsförebyggande arbetet

Stort behov av en professionalisering av det lokala brottsförebyggande arbetet

Blogginlägg   •   Mar 21, 2017 13:14 CET

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har kommit att bli en av de viktigaste politiska frågorna. Bakgrunden är nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism samt en stor turbulens inom polisen.

Ta trygghetsfrågorna på allvar - några tankar om kommunernas trygghetsarbete

Ta trygghetsfrågorna på allvar - några tankar om kommunernas trygghetsarbete

Blogginlägg   •   Jan 10, 2017 15:33 CET

​Just nu pågår ett nyktert uppvaknande i många kommuner där trygghetsfrågorna plötsligt är på agendan. Förvånansvärt få har emellertid definierat vad som avses med trygghet. Ännu färre har klarat ut vad som egentligen påverkar invånarnas trygghet. Dessutom saknas ofta uppföljningar och utvärderingar av vidtagna åtgärder. Hur vet man då om de åtgärder som genomförs har någon effekt på tryggheten?

Skjut inte på pianisten när det är kompositörens fel - om krisen inom polisen

Skjut inte på pianisten när det är kompositörens fel - om krisen inom polisen

Blogginlägg   •   Nov 30, 2016 06:41 CET

​Under de senaste veckorna har det nästintill blivit en tävling att i media kritisera poliser i allmänhet och polischefer i synnerhet. Bakgrunden är polisens vikande resultat när det gäller såväl andelen uppklarade brott som antalet genomförda DNA-prover, nykterhetskontroller och utfärdade ordningsböter osv. Men man skjuter på pianisten istället för på kompositören.

Tryggare Sverige tar fram strategisk handlingsplan för trygghetsarbetet i Upplands Väsby

Tryggare Sverige tar fram strategisk handlingsplan för trygghetsarbetet i Upplands Väsby

Blogginlägg   •   Nov 29, 2016 16:21 CET

​Stiftelsen Tryggare Sverige kommer på uppdrag av Upplands Väsby kommun att ta fram en strategisk handlingsplan för det framtida trygghets- och säkerhetsarbetet i kommunen. Arbetet omfattar framtagandet av en definition och en operationalisering av trygghetsbegreppet samt utarbetandet av långsiktiga prioriteringar, inklusive mätnings- och uppföljningsanvisningar.

Så kan krisen inom polisen lösas

Så kan krisen inom polisen lösas

Blogginlägg   •   Okt 12, 2016 13:30 CEST

​Spaltmeter har skrivits om krisen inom polisen, men få har haft några friska tankar om vad som egentligen krävs för att vända situationen. Nu presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige rapporten ”En polismyndighet i tiden” med tio konkreta förbättringsförslag.

Armbandskampanj eller fokus på grundläggande strukturer - Polisens dilemma

Armbandskampanj eller fokus på grundläggande strukturer - Polisens dilemma

Blogginlägg   •   Jul 11, 2016 17:04 CEST

​Det är lätt att skratta åt och raljera över Dan Eliassons och Polisens armbandskampanj mot sexuella ofredanden. Samtidigt finns i bästa fall ett gott uppsåt och en vilja att göra någonting åt problematiken med denna typ av brott. Erfarenheter visar emellertid att denna typ av kampanjaktivism inte är rätt väg att gå.

Lotta är död – vad händer härnäst?

Lotta är död – vad händer härnäst?

Blogginlägg   •   Jun 15, 2016 12:24 CEST

Knappast någon har kunnat undgå den senaste veckans rapportering kring Lotta, den 41-åriga kvinnan som misshandlades till döds av en grovt kriminell man. Det mediala intresset har denna gång varit stort och de upprörda rösterna fler än vanligt. Men vad händer härnäst när de sista ljusen för att hedra Lottas minne brunnit ut? Kommer då allting återgå till det ”vanliga”?

Kvinna mördad trots uppenbar hotbild - vem bär ansvaret och vem bryr sig egentligen?

Kvinna mördad trots uppenbar hotbild - vem bär ansvaret och vem bryr sig egentligen?

Blogginlägg   •   Jun 08, 2016 16:52 CEST

Häromdagen mördades ytterligare en kvinna av en man hon haft en nära relation med. Detta trots att hon haft kontakt med både polis och åklagare och trots att flertal riskfaktorer för upprepat utsatthet förelåg. Ett ödesdigert misstag från åklagaren eller ytterligare ett haveri för det svenska rättsväsendet?

Frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige

Frågor och svar om Stiftelsen Tryggare Sverige

Blogginlägg   •   Maj 17, 2016 13:01 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bildades år 2008 med målsättningen att bidra till att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom trygghetsområdet. Stiftelsen erbjuder en professionell verksamhet som bygger på forskning och beprövad erfarenhet.

Media no image

Klara ut vilken förmåga som krävs respektive finns för att arbeta med brott i nära relationer

Blogginlägg   •   Dec 21, 2015 12:54 CET

I september i år mördades en kvinna av sin make i en lägenhet i Årsta. Detta trots att hon tidigare hade polisanmält mannen, ansökt om kontaktförbud och dessutom sökt hjälp hos socialtjänsten. Kerstin Weigl skriver i ​Aftonbladet idag att fallet får henne att tvivla på socialtjänstens kompetens. Vi är benägna att hålla med, men befarar samtidigt att problematiken är djupare än så.

Bryt retoriken - säkerställ att frågor om brott i nära relationer tas på allvar

Bryt retoriken - säkerställ att frågor om brott i nära relationer tas på allvar

Blogginlägg   •   Nov 25, 2015 08:46 CET

​Endast knappt två av tio anmälningar om misshandel i nära relation klaras upp och det är stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. Det framgår av en ny rapport från den oberoende tankesmedjan stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.

Ännu finns mycket att göra mot våld i nära relationer i Gävleborg

Ännu finns mycket att göra mot våld i nära relationer i Gävleborg

Blogginlägg   •   Nov 24, 2015 09:10 CET

​I anslutning till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av socialtjänstens arbete med frågor som rör brott i nära relationer i Gävleborgs län.

Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten - en podcast

Gängen, jihadisterna och den svenska naiviteten - en podcast

Blogginlägg   •   Nov 19, 2015 16:13 CET

​I dag säger statsminister Stefan Löfven till Aftonbladet att "Sverige har varit för naiva" när det gäller hotet från islamitisk extremism. Lyssna till vår podcast på samma tema från i maj i år där forskaren Hans Brun från King´s College i London och Tryggare Sveriges generalsekreterare Magnus Lindgren diskuterar dessa frågor https://soundcloud.com/tryggaresverige/008-terror

Intervjuer om boken "Kort kjol" av författaren Christina Wahldén

Intervjuer om boken "Kort kjol" av författaren Christina Wahldén

Blogginlägg   •   Nov 09, 2015 13:32 CET

För några dagar sedan arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige en debattkväll på Pressklubben i Stockholm om boken Kort kjol av journalisten och författaren Christina Wahldén. Här kommer några intervjuer med de medverkande vid debatten.

Naiv föreställning om att kvantitativa mått inte behövs inom polisen

Naiv föreställning om att kvantitativa mått inte behövs inom polisen

Blogginlägg   •   Okt 13, 2015 06:19 CEST

I går (12/10 -15) publicerade Dagens Nyheter uppgifter om att polisen i Malmö under flera års tid systematiskt manipulerat brottsstatistiken genom att ”omdefiniera” och ”nedgradera" vissa brott. Orsaken är enligt inrikesminister Anders Ygeman att polisen varit för fokuserad på siffror. Men går det överhuvudtaget att bedriva en effektiv polisverksamhet utan att ställa upp tydliga och mätbara mål?

Regeringsförklaring med löften om satsningar på brottsförebyggande arbete & trygghet

Regeringsförklaring med löften om satsningar på brottsförebyggande arbete & trygghet

Blogginlägg   •   Sep 16, 2015 09:28 CEST

​Under tisdagen (15/9 -15) presenterade statsminister Stefan Löfven årets regeringsförklaring. I sitt anförande slog Löfven bland annat fast att Sverige ska vara ett tryggt land, där vi håller ihop och att den otrygghet och att de hinder som våld, hat och brottslighet innebär måste med kraft bekämpas.