Tags

(O)trygghet i förorten - Schenker slutar leverera till Rinkeby

(O)trygghet i förorten - Schenker slutar leverera till Rinkeby

Blogginlägg   •   2014-09-15 12:23 CEST

Vid flera tillfällen de senaste åren har media rapporterat om att polis, räddningstjänst, ambulanspersonal, ordningsvakter m.fl. inte vågar åka in i vissa av våra mest problemfyllda förortsområden runt om i Sverige. Nu rapporterar Aftonbladet om ytterligare händelser som bland annat har fått till konsekvens att sjuka människor i ett förortsområde inte får tillgång till sin medicin.

Intervju med Morgan Johansson (s) om brott & (o)trygghet

Intervju med Morgan Johansson (s) om brott & (o)trygghet

Blogginlägg   •   2014-09-04 14:04 CEST

Intervju med Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) i samband med frukostseminarium om brott & (o)trygghet i Sverige.

Intervju med Christian Ottosson (c) om brott & (o)trygghet

Intervju med Christian Ottosson (c) om brott & (o)trygghet

Blogginlägg   •   2014-09-04 13:58 CEST

Intervju med kommunalrådet i Huddinge Christian Ottosson (c) i samband med frukostseminarium om brott & (o)trygghet i Sverige.

Polisens personsäkerhetsarbete - ett steg i rätt riktning

Polisens personsäkerhetsarbete - ett steg i rätt riktning

Blogginlägg   •   2014-09-03 10:54 CEST

Rikspolisstyrelsen (RPS) presenterade i dagarna en tillsynsrapport där polismyndigheternas arbete med strukturerade hot- och riskbedömningar (s.k. riskanalyser) inspekteras. Trots det övervägande positiva resultatet ställer vi oss frågande varför det ska behöva ta 15 år innan svensk polis kan implementera ett av de viktigaste verktygen i det stödjande och brottsförebyggande arbete?

Behov av stärkt skydd för personer utsatta för stalkning

Behov av stärkt skydd för personer utsatta för stalkning

Blogginlägg   •   2014-09-02 09:16 CEST

I en debattartikel på Aftonbladet (1/9 2014) skriver Johan Pehrson (fp) att skyddet för personer som blir utsatta för stalkning måste ses över och förbättras. Stiftelsen Tryggare Sverige delar Johan Pehrsons slutsatser, men menar att frågan om kontaktförbudets faktiska brottsförebyggande och trygghetsskapande effekt är kanske mer komplex än så.

Sammanställning från debattkväll om brottsförebyggande arbete

Sammanställning från debattkväll om brottsförebyggande arbete

Blogginlägg   •   2014-09-01 16:40 CEST

För en vecka sedan arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige en debattkväll om lokalt brottsförebyggande arbete på Pressklubben i Stockholm. Medverkade gjorde bl.a. enhetschefen Karin Svanberg (Brå), 1:e vice ordföranden Lennart Gabrielsson (SKL) och polismästaren Johan Dixelius (Polissamordningen). Se sammanställning från debattkvällen.

Äldres utsatthet måste tas på allvar

Äldres utsatthet måste tas på allvar

Blogginlägg   •   2014-08-28 14:03 CEST

I dagens Metro (2014-08-28) kan vi läsa om en äldre dement kvinna som utsatts för brott i sitt hem av en närstående. Brott i nära relationer är alltid, oavsett ålder, en stor kränkning som ger svåra konsekvenser för den drabbade. Att dessutom vara äldre och dement, vilket innebär att du är beroende av andra, gör dig särskilt sårbar.

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Blogginlägg   •   2014-08-12 09:37 CEST

Tillsammans med Uppsala kommun bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om brott mot äldre i Uppsala den 2 oktober 2014. Syftet är att sprida inspiration, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om hur olika aktörer kan förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott. Målgruppen är personer verksamma inom hälso- och sjukvård, kommun, äldreomsorg, polis m.fl.

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

Blogginlägg   •   2014-07-07 09:14 CEST

Så var årets Almedalsvecka till ända. Större än någonsin, med över 3 500 seminarier i det officiella programmet och nästa 1 500 olika arrangörer. Sammanlagt beräknas cirka 25 000 personer ha deltagit i Almedalsveckan 2014. Här sammanfattar vi Stiftelsen Tryggare Sveriges Almedalsvecka!

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Blogginlägg   •   2014-06-28 07:44 CEST

Nordiskt Forum i Malmö är så över efter fyra intensiva dagar. Denna första stora kvinnokonferens sedan världskonferens i Beijing 1995 lockade cirka 20 000 besökare från hela världen för att ta del av olika aktiviteter och perspektiv på feminism och jämställdhet med siktet inställt på New Actions on Women’s Rights. Naturligtvis varTryggare Sverige på plats.

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Blogginlägg   •   2014-06-24 06:17 CEST

Sedan flera decennier har frågor som rör mäns våld mot kvinnor och brottsutsatta barn varit på den politiska agendan. Trots detta får långt ifrån alla utsatta kvinnor och barn sina rättigheter tillgodosedda. Under den senaste tiden har det i media ägnats mycket uppmärksamhet åt ett angränsande ämne, nämligen mäns utsatthet för våld i nära relationer.

Media-no-image

Karin Svensson ny ordförande för Roks

Blogginlägg   •   2014-05-12 09:18 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige hälsar Karin Svensson välkommen som ny ordförande för Roks! Vi gratulerar till utnämningen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Vi vill samtidigt passa på att tacka Angela Beausang för en fantastisk insats under de gångna åren!

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

Blogginlägg   •   2014-04-08 07:23 CEST

Under de senaste åren har det förts en nödvändig debatt om vilken förmåga försvaret har att lösa ställda uppgifter. Motsvarande diskussioner har däremot lyst med sin frånvaro när det gäller polisens och kommuners förmåga att förebygga och hantera brott samt trygga enskilda medborgares säkerhet. Detta trots att läget i många kommuner kommer att bli mycket besvärligt framöver.

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2014-04-03 07:55 CEST

En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten m.fl. i Östhammars kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

SVT sänder från Nationella Brottsofferveckan 2014

SVT sänder från Nationella Brottsofferveckan 2014

Blogginlägg   •   2014-02-24 07:54 CET

I dag (24/2) sänder SVT Forum från Brottsofferveckan 2014. Följ några av de seminarier som gavs under veckan. Medverkar gör bl.a. personsäkerhetsexperten Peter Strandell (TS), ordföranden Morgan Johansson (Justitieutskottet) och riksdagsledamoten Johan Linander (C). Programmet kan även ses den 27 februari 09.00-12.00 samt den 3 mars 11.00-15.00. Debatten kommer även finnas tillgänglig på SVT play.

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

Blogginlägg   •   2014-02-21 13:25 CET

I dag presenteras Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning "Tryggare Sverige" som en bilaga till Expressen, GT och Kvällsposten. I tidningen presenteras stiftelsens verksamhet och samarbetspartners. Vidare intervjuas professor Jerzy Sarnecki, som beskriver vikten av tidiga åtgärder för att förebygga brott. I tidningen beskrivs också fler exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

Blogginlägg   •   2014-02-03 07:52 CET

Dagens Nyheter rapporterar idag att barn som bevittnat våld i nära relationer ofta blir utan ersättning, trots att möjligheten finns sedan flera år. Resultanten är nedslående. För att synliggöra barn som bevittnat våld och andra övergrepp krävs att polisen genomför barnkonsekvensanalyser vid anmälningar om brott i nära relationer och vid ansökningar om kontaktförbud.

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

Blogginlägg   •   2014-01-31 08:59 CET

Den brutala verklighet som skildras i SvD:s artikelserie om trafficking är en verklighet vi i Plattformen Civila Sverige mot människohandel känner igen alltför väl. Vi är flera ideella organisationer och aktörer som nu samarbetar för att samordna våra insatser till utsatta samt tillsammans påverka och stärka rättigheterna för utsatta.

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

Blogginlägg   •   2014-01-30 11:16 CET

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för Sveriges brottsförebyggare. Syftet med nätverksträffen den 20-21 mars är att erbjuda personer med ett brottsförebyggande uppdrag från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Medverkar gör bl.a. Andreas Kvarnängen (Justitiedepartementet) och Johan Dixelius (Polissamordningen).

Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Lunds kommun

Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Lunds kommun

Blogginlägg   •   2014-01-15 13:12 CET

För att ta del av erfarenheterna från de senaste årens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i Holland arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige en studieresa för Lunds kommun. Ansvariga för studieresan är urbanvetaren Thomas Ahlskog som bland annat är författare till rapporterna Trygghet i boende respektive Trygghet i kollektivtrafiken.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.