Tags

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Inbjudan till nationell konferens om brott mot äldre

Blogginlägg   •   2014-08-12 09:37 CEST

Tillsammans med Uppsala kommun bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om brott mot äldre i Uppsala den 2 oktober 2014. Syftet är att sprida inspiration, utbyta erfarenheter och öka kunskapen om hur olika aktörer kan förebygga, identifiera och hantera när äldre drabbas av brott. Målgruppen är personer verksamma inom hälso- och sjukvård, kommun, äldreomsorg, polis m.fl.

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

En framgångsrik Almedalsvecka till ända - några tankar

Blogginlägg   •   2014-07-07 09:14 CEST

Så var årets Almedalsvecka till ända. Större än någonsin, med över 3 500 seminarier i det officiella programmet och nästa 1 500 olika arrangörer. Sammanlagt beräknas cirka 25 000 personer ha deltagit i Almedalsveckan 2014. Här sammanfattar vi Stiftelsen Tryggare Sveriges Almedalsvecka!

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Några erfarenheter från Nordiskt Forum i Malmö

Blogginlägg   •   2014-06-28 07:44 CEST

Nordiskt Forum i Malmö är så över efter fyra intensiva dagar. Denna första stora kvinnokonferens sedan världskonferens i Beijing 1995 lockade cirka 20 000 besökare från hela världen för att ta del av olika aktiviteter och perspektiv på feminism och jämställdhet med siktet inställt på New Actions on Women’s Rights. Naturligtvis varTryggare Sverige på plats.

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Män och kvinnor är inte lika våldsamma

Blogginlägg   •   2014-06-24 06:17 CEST

Sedan flera decennier har frågor som rör mäns våld mot kvinnor och brottsutsatta barn varit på den politiska agendan. Trots detta får långt ifrån alla utsatta kvinnor och barn sina rättigheter tillgodosedda. Under den senaste tiden har det i media ägnats mycket uppmärksamhet åt ett angränsande ämne, nämligen mäns utsatthet för våld i nära relationer.

Media-no-image

Karin Svensson ny ordförande för Roks

Blogginlägg   •   2014-05-12 09:18 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige hälsar Karin Svensson välkommen som ny ordförande för Roks! Vi gratulerar till utnämningen och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Vi vill samtidigt passa på att tacka Angela Beausang för en fantastisk insats under de gångna åren!

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

Behov av en ny kommunal säkerhetsorganisation

Blogginlägg   •   2014-04-08 07:23 CEST

Under de senaste åren har det förts en nödvändig debatt om vilken förmåga försvaret har att lösa ställda uppgifter. Motsvarande diskussioner har däremot lyst med sin frånvaro när det gäller polisens och kommuners förmåga att förebygga och hantera brott samt trygga enskilda medborgares säkerhet. Detta trots att läget i många kommuner kommer att bli mycket besvärligt framöver.

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Östhammars kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2014-04-03 07:55 CEST

En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten m.fl. i Östhammars kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

SVT sänder från Nationella Brottsofferveckan 2014

SVT sänder från Nationella Brottsofferveckan 2014

Blogginlägg   •   2014-02-24 07:54 CET

I dag (24/2) sänder SVT Forum från Brottsofferveckan 2014. Följ några av de seminarier som gavs under veckan. Medverkar gör bl.a. personsäkerhetsexperten Peter Strandell (TS), ordföranden Morgan Johansson (Justitieutskottet) och riksdagsledamoten Johan Linander (C). Programmet kan även ses den 27 februari 09.00-12.00 samt den 3 mars 11.00-15.00. Debatten kommer även finnas tillgänglig på SVT play.

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

Blogginlägg   •   2014-02-21 13:25 CET

I dag presenteras Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning "Tryggare Sverige" som en bilaga till Expressen, GT och Kvällsposten. I tidningen presenteras stiftelsens verksamhet och samarbetspartners. Vidare intervjuas professor Jerzy Sarnecki, som beskriver vikten av tidiga åtgärder för att förebygga brott. I tidningen beskrivs också fler exempel på framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

Sätt barnen i centrum vid dödligt våld

Blogginlägg   •   2014-02-03 07:52 CET

Dagens Nyheter rapporterar idag att barn som bevittnat våld i nära relationer ofta blir utan ersättning, trots att möjligheten finns sedan flera år. Resultanten är nedslående. För att synliggöra barn som bevittnat våld och andra övergrepp krävs att polisen genomför barnkonsekvensanalyser vid anmälningar om brott i nära relationer och vid ansökningar om kontaktförbud.

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

Bättre stöd behövs för traffickingoffer

Blogginlägg   •   2014-01-31 08:59 CET

Den brutala verklighet som skildras i SvD:s artikelserie om trafficking är en verklighet vi i Plattformen Civila Sverige mot människohandel känner igen alltför väl. Vi är flera ideella organisationer och aktörer som nu samarbetar för att samordna våra insatser till utsatta samt tillsammans påverka och stärka rättigheterna för utsatta.

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

Inbjudan till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag

Blogginlägg   •   2014-01-30 11:16 CET

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för Sveriges brottsförebyggare. Syftet med nätverksträffen den 20-21 mars är att erbjuda personer med ett brottsförebyggande uppdrag från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Medverkar gör bl.a. Andreas Kvarnängen (Justitiedepartementet) och Johan Dixelius (Polissamordningen).

Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Lunds kommun

Tryggare Sverige arrangerar studieresa till Holland för Lunds kommun

Blogginlägg   •   2014-01-15 13:12 CET

För att ta del av erfarenheterna från de senaste årens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i Holland arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige en studieresa för Lunds kommun. Ansvariga för studieresan är urbanvetaren Thomas Ahlskog som bland annat är författare till rapporterna Trygghet i boende respektive Trygghet i kollektivtrafiken.

Tryggare Sverige utbildar Enköpings kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Enköpings kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2014-01-14 18:08 CET

En viktig åtgärd för att motverka brott i nära relationer handlar om att aktörer som t.ex. socialtjänsten genomför så kallade strukturerade hot- och riskbedömningar för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stiftelsen Tryggare Sverige genomför just nu en utbildning för socialtjänsten i Enköpings kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

Statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade sitt jultal åt den organiserade brottsligheten

Statsminister Fredrik Reinfeldt ägnade sitt jultal åt den organiserade brottsligheten

Blogginlägg   •   2013-12-16 16:35 CET

Tidigare i eftermiddags höll Moderaternas partiordförande, statsminister Fredrik Reinfeldt, sitt traditionsenliga jultal. Det är elfte året som Reinfeldt håller jultal där han summerar året som gått och blickar framåt mot det kommande. I princip hela talet på 43 minuter ägnades åt den organiserade brottsligheten i vårt land, i form av människohandel och gängkriminalitet i våra förorter.

Tryggare Sverige föreläser i Litauen och möter polischefen i Vilnius

Tryggare Sverige föreläser i Litauen och möter polischefen i Vilnius

Blogginlägg   •   2013-12-12 14:04 CET

Under förra veckan var Stiftelsen Tryggare Sverige inbjuden till Litauen för att föreläsa om ”Safer Municipalities”. Karl-Åke Pettersson föreläste under rubriken ”Safer municipalities –the Swedish way from 1965 until today”. I sitt anförande beskrev Karl-Åke tiden från förstatligandet tills idag, egentligen också fram till om ett drygt år då den nya polisorganisationen träder i kraft.

Viktigt att uppmärksamma situationen för anhöriga till våldsdödade

Viktigt att uppmärksamma situationen för anhöriga till våldsdödade

Blogginlägg   •   2013-12-11 08:39 CET

I måndags, den 9 december, arrangerade Stiftelsen Tryggare Sverige årets sista debattkväll på Pressklubben i Stockholm. Temat var situationen för anhöriga till våldsdödade och på plats var, förutom ett stort antal anhöriga, även ideellt engagerade i kvinno- & brottsofferjourer samt yrkesverksamma poliser, åklagare, målsägandebiträden etc. I detta dokument finns en sammanfattning av diskussionerna.

Media-no-image

Situationen för anhöriga till våldsdödade - inbjudan till debattkväll på Pressklubben

Blogginlägg   •   2013-11-29 08:46 CET

Varje år dödas cirka 100 personer i Sverige till följd av grova våldsbrott. Antalet anhöriga uppgår till mångdubbelt fler. Trots det är anhöriga till våldsdödade fortfarande en bortglömd grupp. För att uppmärksamma denna grupp bjuder vi in till en debattkväll måndagen den 9 december. Medverkar gör bl.a. Lilian Gustafsson, vars son Anders mördades i Hammarbyhamnen på nyårsafton 1995.

Media-no-image

Tryggare Sverige inviger brottsfria gångtunnlar i Täby

Blogginlägg   •   2013-11-28 16:42 CET

Tillsammans med kommunalrådet Erik Andersson (Täby kommun) invigde i går Stiftelsen Tryggare Sveriges ordförande Karl-Åke Pettersson Täbys första brottsfria gångtunnel. Satsningen att börja rusta upp gångtunnlar är ett utmärkt exempel på hur en kommun genom situationell brottsprevention kan öka säkerheten för sina invånare.

Rikspolischefen, Bagdad Bob och brottsdrabbade kvinnor

Rikspolischefen, Bagdad Bob och brottsdrabbade kvinnor

Blogginlägg   •   2013-11-26 16:59 CET

Reaktionerna på vår granskning av polisens brottsutredningsverksamhet vid våld mot kvinnor har varit av två slag. Det handlar dels om utsatta kvinnor, kvinnojoursrepresentanter och enskilda poliser som hört av sig och bekräftat den bild vi förmedlat, dels reaktioner från polismyndigheten i Stockholm, som följer sin tradition & likt Bagdad Bob förnekar att det finns några problem inom detta område.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.