Taggar

Regeringsförklaring med löften om satsningar på brottsförebyggande arbete & trygghet

Regeringsförklaring med löften om satsningar på brottsförebyggande arbete & trygghet

Blogginlägg   •   2015-09-16 09:28 CEST

​Under tisdagen (15/9 -15) presenterade statsminister Stefan Löfven årets regeringsförklaring. I sitt anförande slog Löfven bland annat fast att Sverige ska vara ett tryggt land, där vi håller ihop och att den otrygghet och att de hinder som våld, hat och brottslighet innebär måste med kraft bekämpas.

Mördad kvinna hade ansökt om kontaktförbud - hur många till ska behöva dö?

Mördad kvinna hade ansökt om kontaktförbud - hur många till ska behöva dö?

Blogginlägg   •   2015-09-14 15:01 CEST

I torsdags hittades en kvinna i 40-årsåldern knivdödad i Årsta. Hennes 52-årige make sitter nu häktad misstänkt för mordet. Samtidigt framkommer uppgifter om att kvinnan en kort tid före mordet, utan framgång, ansökt om kontaktförbud. Det föranleder frågan hur många kvinnor som ska behöva dö innan polisen, socialtjänsten och andra myndigheter börjar ta brott i nära relationer på allvar.

Ny tjänst mot hot & hat på nätet - DigitalSkydd

Ny tjänst mot hot & hat på nätet - DigitalSkydd

Blogginlägg   •   2015-08-25 08:24 CEST

Varje dag utsätts människor för hot, hat och andra former av kränkningar på nätet. Nu har vi tillsammans med säkerhetsföretaget mySafety utvecklat en helt ny tjänst där den som drabbas av näthat kan få hjälp och stöd dygnet runt. Syftet är att förebygga och hantera nätkränkningar.

Från Polis till KRIS - några tankar om Almedalen 2015

Från Polis till KRIS - några tankar om Almedalen 2015

Blogginlägg   •   2015-07-06 14:03 CEST

​Så var Almedalsveckan 2015 slut och kan sammanfattas med fler seminarier än någonsin. Sammanlagt har det under åtta intensiva dagar genomförts cirka 3 300 seminarier, varav många handlade om skolan och jobben men även om förutsättningarna för att bygga nya bostäder. Samtidigt rörde ovanligt många seminarier frågor som rör brott och säkerhet.

Tillsätt en oberoende kommission för att lösa fler våldtäkter

Tillsätt en oberoende kommission för att lösa fler våldtäkter

Blogginlägg   •   2015-06-30 10:23 CEST

​Knappt två av tio anmälningar om våldtäkt klaras upp och det är stora geografiska skillnader. Det framgår av en ny studie från Stiftelsen Tryggare Sverige och Föreningen Tillsammans som presenteras under i Almedalsveckan.

Tryggare Sverige utbildar Heby kommun i brott i nära relationer

Tryggare Sverige utbildar Heby kommun i brott i nära relationer

Blogginlägg   •   2015-06-03 07:00 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige genomför under denna vecka en utbildning för socialtjänsten i Heby kommun i syfte att utveckla kommunens arbete med dessa viktiga frågor.

Gated Communities, exkluderande design och trygghet

Gated Communities, exkluderande design och trygghet

Blogginlägg   •   2015-04-17 06:48 CEST

Många bygg- och bostadsföretag rapporterar om en ökad efterfrågan på så kallade Gated Communities eller grindsamhällen – alltså bostadsområden som är avgränsade och stängda för allmänheten. Detta står för ett behov av att känna sig trygg. Frågan är emellertid om mer lås, fler kameror och högre murar rätt väg att gå? Finns det andra och kanske bättre sätt att tillgodose detta behov?

Inbjudan till debattkväll om våld i offentlig miljö - påminnelse

Inbjudan till debattkväll om våld i offentlig miljö - påminnelse

Blogginlägg   •   2015-03-26 12:33 CET

​År 2014 anmäldes ca 21 000 misshandelsbrott utomhus där gärningspersonen var okänd för offret. Detta är den lägsta siffran på tolv år. Samtidigt vet vi att bara en liten del av denna typ av brott kommer till polisens kännedom. En viktig kunskapskälla om den verkliga brottslighetens utseende och omfattning är därför statistik och erfarenheter från sjukhusens akutmottagningar.

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Blogginlägg   •   2015-03-16 09:11 CET

​Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Brott mot äldre i fokus

Brott mot äldre i fokus

Blogginlägg   •   2015-03-06 08:10 CET

Idag (5/3, 2015) skriver ​Uppsalatidningen om Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport om brott mot äldre. Bakgrunden är att brott mot äldre ofta ger upphov till allvarliga somatiska, psykiska och sociala konsekvenser. Trots det är äldre en bortglömd grupp i debatten.

Brottsförebyggande åtgärder mot klotter - ny rapport

Brottsförebyggande åtgärder mot klotter - ny rapport

Blogginlägg   •   2015-02-19 17:10 CET

​Många kommuner diskuterar för närvarande att införa så kallade lagliga graffitiväggar, i vissa fall med argumentet att detta är en åtgärd som förebygger klotter. En ny kartläggning från Stiftelsen Tryggare Sverige visar dock att det starkt stöd för detta påstående.

Vilja med förhinder - om polisens riskbedömningar och kvinnoregister

Vilja med förhinder - om polisens riskbedömningar och kvinnoregister

Blogginlägg   •   2014-12-23 09:04 CET

​I dagarna presenterade Rikspolisstyrelsen den femte och avslutande rapporten inom projektet ”Riskanalys i polisverksamhet” (RPS, 2014:7). Resultatet, som det framställs i den mediala debatten, visar att de riskbedömningar som polisen gör för att skydda våldsutsatta kvinnor inte fungerar.

DN belyser viktiga rättsstatsfrågor

DN belyser viktiga rättsstatsfrågor

Blogginlägg   •   2014-12-22 13:58 CET

​Idag (22/12 2014) skriver Dagen Nyheter i sin ​huvudledare om de rättsstatsfrågor som vi på Stiftelsen Tryggare Sverige dagligen arbetar med.

Nytt beslut risker att försämra polisens brottsofferarbete

Nytt beslut risker att försämra polisens brottsofferarbete

Blogginlägg   •   2014-12-12 17:00 CET

Idag (12/12 -14) kom beskedet att Polisens nya utvecklingsavdelning får sju regionala utvecklingscentrum. Beslutet var väntat, bl.a. med tanke på Åklagarmyndighetens struktur på utvecklingsfrågorna.

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Låt forskning och inte ideologier styra kriminalpolitiken

Blogginlägg   •   2014-12-10 06:58 CET

​Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut och vad kan göras för att minska brottsligheten och öka tryggheten?

Stop and frisk - Polisens metoder i fokus

Stop and frisk - Polisens metoder i fokus

Blogginlägg   •   2014-12-09 07:10 CET

Minskad brottslighet, ökad trygghet och höjda fastighetsvärden. Det är några av de positiva effekter som de senaste 20 årens utveckling medfört i New York. Men det förekommer också kritik mot polisens arbetsmetoder, bland annat beträffande så kallade stop and frisk.

Myter om brott & (o)trygghet - No 1

Myter om brott & (o)trygghet - No 1

Blogginlägg   •   2014-11-07 07:23 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Trygghet i stadsmiljö - inbjudan till debattkväll om Sergels Torg

Trygghet i stadsmiljö - inbjudan till debattkväll om Sergels Torg

Blogginlägg   •   2014-11-06 14:44 CET

För snart 50 år sedan invigdes Sergels Torg. Tänkt som en klasslös, tillåtande plats där alla skulle få möjlighet att mötas, uttrycka sina åsikter eller ta del av det myllrande stadslivet. Blev det så? Tryggare Sverige har på uppdrag av City i Samverkan gjort en trygghetsanalys av Sergels Torg och delar av den analysen lyfts tillsammans med andra frågor om trygghet i stadsmiljö upp under kvällen.

Myter om brott & (o)trygghet - No 2

Myter om brott & (o)trygghet - No 2

Blogginlägg   •   2014-11-06 06:46 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

Myter om brott & (o)trygghet - No 3

Myter om brott & (o)trygghet - No 3

Blogginlägg   •   2014-11-05 07:10 CET

Under de gångna veckorna har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att identifiera föreställningar och myter om brott och (o)trygghet i Sverige. Nu redovisar vi fem vanliga myter.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.