Skip to main content

Christopher Gillberg får det Söderbergska Priset i medicin 2012 på en miljon kronor, för sin banbrytande forskning om autism

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2012 15:17 CEST

Det Söderbergska Priset i medicin tilldelas i år professor Christopher Gillberg, Göteborg, för hans banbrytande insatser inom det neuropsykiatriska forskningsområdet, som i mycket hög grad bidragit till förståelsen av orsaksfaktorer vid bland annat autismspektrumsjukdomar.

- ”Autism var på 1970-talet ett föga uppmärksammat problem som ansågs mycket sällsynt. I Göteborg visade vi redan i början av 1980-talet att autism var ganska vanligt; idag talar man om att drygt en procent av alla barn har den typiska problemkonstellationen av stora sociala kommunikationsproblem och extremt begränsad beteenderepertoar”, säger Christopher Gillberg.

- ”Autism är oftast bestående genom livet, men prognosen beror huvudsakligen på de överlappande problemen – ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, epilepsi och andra medicinska sjukdomar”, fortsätter Christopher Gillberg. ”ESSENCE är en sammanfattande benämning för dessa överlappande tillstånd med tidig barndomsdebut. I framtiden kan man inte isolerat forska om autism, ADHD osv, utan att alltid ta in det breda ESSENCE-perspektivet”.

Seminarium och prisutdelning på Svenska Läkaresällskapet den 16 april kl 13-18.30
Christopher Gillberg har med åren byggt ut ett stort internationellt nätverk av forskningspartners i Europa och på andra kontinenter, t ex i USA, Sydamerika och Japan. Flera företrädare för dessa forskningscentra, som samarbetar kring ESSENCE-forskning i tvärkulturella projekt över hela världen, kommer att presentera sin forskning och syn på ESSENCE vid Det Söderbergska Pris-seminariet.

Seminariet hålls på Svenska Läkaresällskapet den 16 april kl 13.00-17.15 och avslutas med prisceremoni kl 18.00. Priset överlämnas i år av H M Drottningen. Välkommen! 

Anmälan till seminariet v g kontakta Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

Mer information: professor Peter Friberg, 070-676 00 13, 031-342 15 96.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 16 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Medicinska riksstämman har vi arrangerat varje år sedan 1943. Mer information hittar du på www.sls.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera