Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 130 träffar

Läkare ska inte diskutera patientfall på sociala medier

Läkare ska inte diskutera patientfall på sociala medier

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 13:14 CEST

Läkaresällskapet och Läkarförbundet avråder läkare och läkarstudenter från att diskutera patienter på sociala medier, även om det finns ett informerat samtycke. Patientens och allmänhetens förtroende för läkarkåren går före läkarens möjlighet till utbyte av kunskap.

Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?

Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt Fastlegesystem?

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 11:40 CEST

En väl fungerande primärvård är central för att hälso- och sjukvården ska bli så effektiv som möjligt. Att det innebär en fast läkarkontakt är en av slutsatserna som Läkaresällskapets arbetsgrupp "En värdefull vård" (EVV) kom fram till i sin analys av utvecklingen inom svensk hälso- och sjukvård. Karl Sallin leder panelen när frågan diskuteras på Läkaresällskapet tisdagen den 17 maj.

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet – en ideell förening med kraft

Stefan Lindgren ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet – en ideell förening med kraft

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 10:53 CEST

Även förra året var ett händelserikt år för Svenska Läkaresällskapet. Verksamhetsberättelsen som presenterades vid fullmäktigemötet i veckan visar på omfattande aktivitet inom organisationen, en väl genomförd Riksstämma samt ett ekonomiskt bokslut som var bättre än förväntat. Stefan Lindgren, Malmö, valdes till ny ordförande och Britt Skogseid, Uppsala, till vice ordförande.

Läkaresällskapet för En värdefullare vård – betonar kontinuitet, personligt ansvar och alternativa styrsystem

Läkaresällskapet för En värdefullare vård – betonar kontinuitet, personligt ansvar och alternativa styrsystem

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2016 13:30 CEST

Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård" startade 2013 som en reaktion mot att dagens vård bygger på ekonomiska incitament framför medicinsk etik och patientbehov. Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling understödde i veckan att Svenska Läkaresällskapet arbetar vidare arbetar vidare med frågan, särskilt med alternativa styrsystem, kontinuitet och läkarens personliga ansvar.

Nyheter 2 träffar

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Medicinska riksstämman - i år gör vi annorlunda!

Nyheter   •   Nov 18, 2011 10:52 CET

Välkommen till årets Medicinska Riksstämma, Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats med runt 700 programpunkter! Tre fullmatade dagar ta del av inspirerande debatter, symposier, läkemedelsnyheter och medicintekniska innovationer.

Medicinska riksstämman

Medicinska riksstämman

Nyheter   •   Aug 08, 2011 13:17 CEST

Med årets tema "Säkrare vård" vill Svenska Läkaresällskapet uppmärksamma hur sjukvården kan lära sig av sina misstag och förebygga att de inte händer igen. Välkommen till Medicinska riksstämman den 30 november - 2 december på Stockholmsmässan i Älvsjö! Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans

Evenemang Visa alla 6 träffar

Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem

Bättre patientcentrerad vård med ett nytt rondsystem

Evenemang   •   Maj 17, 2016 13:40 CEST

Valdemar Erling, överläkare på Kungälvs sjukhus, har varit drivande i att patientcentrerad vård lyfts till en ny nivå i och med införandet av ett nytt rondsystem vid Kungälvs medicinklinik, som innebär att patienten möter hela vårdteamet i ett enskilt rum. Valdemar Erling fick Läkaresällskapets Etikpris 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete med både strukturell och vardagsnära etik.

2016-05-18, 18:00 - 19:30

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Medicinska riksstämman – läkarnas mötesplats för specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning

Medicinska riksstämman – läkarnas mötesplats för specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning

Evenemang   •   Nov 26, 2015 09:30 CET

Medicinska riksstämman – Svenska Läkaresällskapet erbjuder ett unikt tillfälle till specialitetsövergripande vidareutbildning och fortbildning för läkare och andra inom området. Två dagars inspirerande föreläsningar, kurser och debatter för läkare i alla stadier av yrkeslivet, från student till färdig specialist. Programmet är granskat av LIPUS och certifierat av Svenska Läkaresällskapet.

2015-12-03 - 2015-12-04

Waterfront Congress Centre, Stockholm

"Time-out för Hippokrates? Ett möte om dagens svenska sjukvård"

"Time-out för Hippokrates? Ett möte om dagens svenska sjukvård"

Evenemang   •   Maj 22, 2013 10:30 CEST

New Public Management är styrfilosofin som genomsyrar svensk hälso- och sjukvvård. Den utgår från övertygelsen att sjukvård kan bedrivas på samma sätt som varuproduktion och att verksamheten kontinuerligt kan rationaliseras och effektiviseras. Under debatten diskuterar vi bl a om NPM underlättar eller försvårar att bedriva en god sjukvård samt vad NPM innebär för patienterna. Välkomna! Ma...

2013-05-28, 18:00 - 19:30

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Global Health beyond 2015

Global Health beyond 2015

Evenemang   •   Jan 23, 2013 10:11 CET

Fältet global hälsa är ett prioriterat område för Svenska Läkaresällskapet. 
Vi vill att fler känner till frågornas betydelse och vad som kan göras för att förbättra hälsoläget i världen. Därför arrangerar SLS konferensen Global Health beyond 2015. Tillsammans med våra partners, den världsledande medicintidskriften The Lancet, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA och Kungliga Vetenskap...

2013-04-04 00:00

Waterfront Congress Centre

Bilder 2 träffar

Asklepiospristagare 2015

Asklepiospristagare 2015

Svenska Läkaresällskapet uppmuntrar ungar forskare att fortsätta forska. Asklepiospristagare 2015: Anne Örtqvist, Karolinska Institutet,...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa www.ki.se
Ladda ner
Storlek

4,64 MB • 6000 x 3000 px

Kristina Söderlind Rutberg

Kristina Söderlind Rutberg

Ledamot av Läkaresällskapet Etikdelegation, överläkare vid Anestesikliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Pelle Wichmann
Ladda ner
Storlek

2,2 MB • 2088 x 2988 px

Dokument 3 träffar

Konferensen Global Health beyond 2015

Dokument   •   2013-01-23 10:11 CET

Efter input från konferensens experter och partners, samt inte minst dagens ungdomar och studenter, kommer vi att presentera ”The Stockholm Declaration on Global Health”, som blir en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.

Program för seminariet ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations)

PROGRAM för seminariet med anledning av utdelningen av Söderbergska Priset i Medicin 2012: ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations) Moderator/Pristagare professor Christopher Gillberg, Göteborg Tid: Måndagen den 16 april 2012 Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm Anmälan agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75. Välkomna!

Assisterad befruktning är idag en väletablerad verksamhet i Sverige och internationellt. Cirka fem procent av alla barn beräknas idag ha tillkommit med hjälp av assisterad befruktning i olika former. Gränserna för vad som uppfattas som etiskt acceptabelt inom området har förändrats. SLS Etikdelegation publicerar ett uttalande och önskar en statlig utredning om olösta frågor inom området.

Kontaktpersoner 4 träffar

 • Med dr, Överläkare
 • Vice ordf, Delegationen för medicinsk etik
 • anders.s.agard@vgregion.se
 • 076-136 03 64
Ledare för ”etiskt förhållningsätt”, ett av fem kärnområden som innefattas i det som... Visa mer

 • Professor
 • Forskningsdelegationen, ordförande
 • mats.ulfendahl@ki.se
 • 08-440 88 60, 08-524 869 26, 08-5464 4128
Mats Ulfendahl, född i Stockholm 1959, är professor i experimentell audiologi och otologi vid... Visa mer

 • ST-läkare
 • etik, pediatrik
 • kykarlsallinsvziquxavu@yahoojxvc.com
 • 0739-801 254

 • Presskontakt
 • professor
 • vice ordförande, fortbildningsfrågor
 • stefjxeoalgaanzm.linwbdgreyrn@med.artflukhxk.spge
 • 040-33 23 06
 • 08-440 88 60
Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Svenska Läkaresällskapets vice ordförande Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.