Skip to main content

Dags att gå vidare – från NPM till "En värdefull vård", med patientens behov i fokus!

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2014 13:38 CET

Debatten om hälso- och sjukvårdens ledning och styrsystem, hittills kallat New Public Management, går nu in i en ny fas. Det är dags att se framåt och agera!

Svenska Läkaresällskapet lanserar projektet ”En värdefull vård” med syftet att analysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, organisation och administration.

-"Vi menar att de systemförändringar som skett försvårar läkares möjligheter att arbeta i enlighet med våra yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdens principer", säger Ingemar Engström, ordförande i arbetsgruppen "En värdefull vård" och i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik.

-"Vi har gått från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård, något som kan vara kostnadsdrivande i sig men som också riskerar att försvåra för behovs- och solidaritetsprincipen i riksdagens prioriteringsplattform att komma till uttryck i sjukvårdens organisation och innehåll. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov", fortsätter Ingemar Engström.

Projektarbetet kommer att bedrivas enligt två huvudlinjer:
1) Med utgångspunkt i SLS kärnvärden; vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, Hälso-och sjukvårdslagens principer samt läkarnas yrkesetiska riktlinjer kommer sjukvårdens utveckling att analyseras när det gäller styrformer, organisation och finansiering. SLS position i dessa frågor kommer att tydliggöras och alternativa former för hälso- och sjukvårdens ledning kommer att presenteras i ett policydokument.

2) Arbetsgruppen kommer att bedriva fortlöpande opinionsbildning kring dessa frågor genom artiklar, tisdagsdebatter, seminarier på Almedalen och Medicinska riksstämman samt, inte minst, genom enskilda kontakter med nyckelpersoner på området.

Arbetsgruppen består av
Ingemar Engström, ordförande; barn-och ungdomspsykiater, Örebro, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och ledamot av SLS nämnd
Peter Friberg, klinisk fysiolog, Göteborg, tidigare ordförande i SLS
Märit Halmin, anestesiolog, Stockholm, initiativtagare till Läkaruppropet
Rurik Löfmark, kardiolog, Gävle, tidigare ledamot av SLS delegation för medicinsk etik
Lollo Makdessi, gynekolog, Norrköping, initiativtagare till Läkaruppropet
Karl Sallin, ST-läkare pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation för medicinsk etik och SLS nämnd
Astrid Seeberger, nefrolog, Stockholm, debattör och SLS Hippokratespristagare 2012

Mer information om Svenska Läkaresällskapets projekt "En värdefull vård" lämnas av Ingemar Engström, 070-553 91 35, ingemar.engstrom@orebroll.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 hålls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (1)

    Detta initiativ från SLS är oerhört glädjande. Ni ska få starkt stöd från oss alla som arbetar i sjukvården och som lider av NPM:s avarter.

    - Kerstin Hulter Åsberg - 2014-03-20 22:06 CET

Lägg till kommentar

Kommentera