Skip to main content

Fler avlidna i vårdrelaterade infektioner än i trafiken – det duger inte!

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 11:45 CET

Lennanderföreläsningen arrangeras varje år inom kirurgi eller hygien av Läkaresällskapet i syfte att sprida kunskap.

– Tack vare generösa donationer genom åren kan Läkaresällskapet såväl belöna och uppmuntra god medicinsk forskning som sprida nya rön och kunskaper inom olika medicinska områden, säger Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation. Efter förslag från Föreningen för klinisk mikrobiologi har vi i år utsett Anders Johansson, docent i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare vid Vårdhygien, till årets Lennander-föreläsare.

Dödsfall på grund av vårdrelaterade infektioner är ämnet för årets föreläsning. Idag avlider i svensk sjukvård ungefär fyra patienter varje dag där en vårdrelaterad infektion är starkt bidragande orsak medan det i trafiken dör knappt en person per dag!

– Det är märkligt att vi läkare pratar så lite om att minska antalet döda i vårdrelaterade infektioner, säger Anders Johansson. Särskilt idag när vi vet mer än någonsin om metoder som fungerar för att minska risken. 

Tack vare forskningen finns det idag nya möjligheter att i förväg identifiera de patienter med störst risk och de med infektioner som blir allt svårare att behandla på grund av ökad resistens.

– Min föreläsning handlar om att nu är det dags för oss med medicinskt ansvar att lägga i en högre växel inom det här området, säger Anders Johansson. Det här duger inte längre!

Lennanderföreläsningen hålls på Läkaresällskapet den 26 mars kl 18-19.30.


Mer om årets Lennanderföreläsare
Anders Johansson är docent i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare vid Vårdhygien Västerbotten. Han är ordförande för Svenska hygienläkarföreningen och har flera styrelseuppdrag inom det Vårdhygieniska området internationellt. Anders Johansson driver VINNOVA-finansierad vårdhygienisk forskning om hur innovation inom IT ska kunna användas för att hjälpa vårdpersonal att förebygga vårdrelaterade infektioner och forskning om spridning av antibiotikaresistenta bakterier i sjukvårdsmiljöer och hur detta ska stoppas.Anders Johansson, universitetslektor och överläkare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi i Umeå är 2019 års Lennanderföreläsare. 

Anders Johansson nominerades till Lennanderföreläsare av Föreningen för klinisk mikrobiologi med motiveringen:

"Anders Johansson tillhör den ovanliga skara av läkare inom vårdhygien som inte bara behärskar smitta och smittöverföring utan också molekylärbiologisk typning av smittsamma organismer. Han har varit en av de som fullföljt arbetet med att utbilda en ny generations vårdhygieniker och han har med sitt sunda förnuft varit ett viktigt bollplank för många vårdhygieniker i deras ofta svåra beslut kring gränsdragningar i samband med utbrottsutredningar." 


Mer om föreläsningsfonden
Lennanderföreläsningen hålls varje år inom kirurgi eller hygien i syfte att sprida kunskap och främja dessa vetenskapers utveckling och tillämpning. Föreläsningsfonden stiftades av Karl Gustaf Lennander och hans mamma Elsa Lennander i början av 1900-talet. Fonden förvaltas sedan 1919 av Svenska Läkaresällskapet.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.