Skip to main content

För bättre patientmöten och kontinuitet i vården

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 09:58 CET

Bristande kontinuitet är ett av de allvarligaste problemen i dagens hälso- och sjukvård. Det är helt nödvändigt att kraftigt minska detaljstyrningen i vården för att komma tillrätta med problemet skriver Svenska Läkaresällskapet på GP debatt.

Multisjuka patienter och de med långvariga sjukdomstillstånd, har en ovillkorlig rätt till en bättre kontinuitet i vården. Det finns vetenskapliga belägg för att en vård som bygger på god kontinuitet ger högre medicinsk kvalitet till ett lägre pris och påtagligt ökad patientnöjdhet.

Svenska Läkaresällskapet har under de senaste åren i upprepade sammanhang påpekat att vården belastas med allt fler yttre krav från politik och administration som stjäl tid och energi från det egentliga uppdraget – patientens bästa möjliga vård och hälsa.

Dagens ersättningssystem är alltför detaljerat, premierar ofta fel saker och bygger inte alltid på patientens perspektiv. Till detta kommer dysfunktionella IT-system som gör att kommunikationen mellan olika delar av vården försvåras eller omöjliggörs.

Det är hög tid att alla inblandade parter – politik, administration, alla vårdprofessioner – förenas i uppfattningen att en bättre kontinuitet i hälso- och sjukvården är nödvändig och att den prioriteras. Alla parter behöver även fundera över det egna ansvaret och i dialog med övriga komma åt grundproblemen.

Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp ”En Värdefull Vård” har analyserat hälso- och sjukvårdens organisation och styrning och föreslår i en rapport bland annat att det är helt nödvändigt att kraftigt minska detaljstyrningen i vården. Styrning bör handla mindre om kontroll och mer om tillit till professionens förmåga, det i sin tur förutsätter att det personliga ansvaret i hälso- och sjukvården stärks.

Målet är en jämlik hälso- och sjukvård av hög medicinsk kvalitet som svarar mot patienters och närståendes behov samt samhällets resurser och prioriteringar. Den viktigaste förutsättningen är det mänskliga mötet där patientens värderingar och behov synliggörs i samspel med professionell kompetens. Utifrån denna utgångspunkt behöver svensk hälso- och sjukvård utvecklas.

För Svenska Läkaresällskapet

Kerstin Nilsson, ordförande

Ingemar Engström, ordförande i Delegationen för medicinsk etik

Karl Sallin, ordförande för projektet ”En Värdefull Vård”

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga och professionella organisation. Vi  arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy