Skip to main content

För eller emot dödshjälp – bred diskussion behövs innan beslut kan fattas

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2018 11:00 CET

Precis som Staffan Bergström, professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet, skriver i en debattartikel i Läkartidningen den 4 januari 2018, har Svenska Läkarsällskapet valt att inte ta ställning för eller emot ett införande av dödshjälp i Sverige.

– Huvudskälet är att vi i dagsläget anser att frågan är en medborgarfråga, inte i första hand en fråga för läkarna, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Frågan behöver analyseras, diskuteras och utredas ur ett brett samhällsperspektiv.

Det saknas idag i Sverige en rikspolitisk debatt om dödshjälp och det saknas även beslut om frågan ska bli föremål för statlig utredning eller inte. Om riksdagen skulle lagstifta eller förbereda för lagstiftning om möjlighet för dödshjälp med till exempel ett regelverk liknande det som finns inom den så kallade Oregonmodellen, måste det även klargöras vem som ska bedöma när förutsättningarna för dödshjälp via sjukvården föreligger, vem som ska utföra förskrivningarna och om detta ska vara en uppgift för alla legitimerade läkare, eller ett frivilligt åtagande, som är det vanliga i de länder där legal dödshjälp förekommer.

– Även om dödshjälpsfrågan innehåller en rad frågor med direkt läkarprofessionell bäring ser vi ett kategoriskt ställningstagande, ja eller nej till införande av dödshjälp, från Svenska Läkaresällskapets sida som ett hinder för att denna viktiga diskussion ska kunna föras framåt på ett konstruktivt sätt, fortsätter Stefan Lindgren. Läkare ska delta i denna debatt både som enskilda personer och via sina professionella organisationer. Statens medicinsk-etiska råds rapport som publicerades i november 2017 är en viktig faktakälla i denna diskussion, avslutar han.

Om Oregonmodellen
I den amerikanska delstaten Oregon finns sedan 1997 en lag som innebär att en obotligt sjuk patient som befinner sig i livets slutskede kan be om att få en dödlig dos läkemedel för att själv avsluta sitt liv. Läkemedlet förskrivs av läkare, och patienterna måste uppfylla sju olika kriterier, se nedan. Läkare kan säga nej till att medverka till läkarassisterade självmord och patienten kan när som helst återkalla sin begäran om recept. Patienten måste ha fyllt 18 år och vara bosatt i Oregon.

Kriterierna är 

  • Obotlig sjukdom med förväntad dödlig utgång inom cirka sex månader (kardinalkriteriet)
  • Två muntliga framställningar till behandlande läkare med minst femton dagars mellanrum.
  • Skriftlig begäran till behandlande läkare som undertecknats i närvaro av två vittnen, av vilka åtminstone ett inte är släkt med patienten.
  • Behandlande samt konsulterad läkare ska bekräfta patientens diagnos och prognos.
  • Behandlande läkare och ytterligare en läkare måste avgöra om patienten är beslutskapabel och har förstått sin situation.
  • Om läkare anser att patienten lider av en psykisk eller psykologisk störning ska patienten remitteras till specialist.
  • Behandlande läkare ska informera patienten om möjliga alternativ som smärtlindring och/eller vård på hospice.
  • Läkaren ska be, men kan inte kräva, att patienten informerar sina närmaste anhöriga.

(Fakta om Oregonmodellen ur Läkartidningen 2017-03-23)

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy