Skip to main content

Fortsätt forska – Läkaresällskapet uppmuntrar unga forskare

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 11:15 CET

För att uppmuntra unga forskare att fortsätta forska delar Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening varje år ut pris till Bästa vetenskapliga artikel (15 000 kr)
och Bästa vetenskapliga projektarbete (10 000 kr).

Årets pristagare är Anne Örtqvist, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistikKarolinska Institutet, och Michael Persson, med. kand. Thoraxkliniken, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, Karolinska Institutet.

–Studierna visar på genomgående hög kvalitet såväl i själva arbetet som i de vetenskapliga resonemangen och konklusionerna, säger Joel Johansson, vetenskaplig sekreterare i Kandidatföreningen och en av juryns medlemmar.

Anne Örtqvist får priset för artikeln ”Antibiotics in fetal and early life and subsequent childhood asthma: nationwide population based study with sibling analysis”. Ur juryns motivering: "En registerstudie av hög kvalitet som visar på djup förståelse för statistik och studiedesign. Studien visar på såväl stringens som kreativitet och arbetet kännetecknas av excellens och bådar gott för fortsatta forskningsmeriter."

– Det är otroligt roligt att denna studie uppmärksammas, som visar att man med data från populationsbaserade register och familjedesign kan driva forskningen framåt. Jag börjar min AT-tjänst på Visby Lasarett under den kommande våren, och planen är att fortsätta studera tidiga riskfaktorer för barnsjukdomar parallellt med kliniken i framtiden, säger Anne Örtqvist, som tog examen från Karolinska Institutets läkarprogram med forskningsinriktning i juni 2013 och disputerade i april 2015 med avhandlingen "Early life origins of asthma – genetic and environmental factors in twin and kin".

Michael Persson, får priset för projektet ”Short-term Complications after Coronary Artery Bypass Grafting using Bilateral Internal Thoracic Arteries Compared to Single Internal Thoracic Artery Grafting". Han jämför i sitt arbete på ett utmärkt sätt "kort- och långtidskomplikationer mellan en till synes underanvänd kranskärls-kirurgiskt operationsmetod som tidigare visat längre långtidsöverlevnad jämfört med övriga vanliga operationsmetoder".

- Min förhoppning är att det här projektarbetet och min fortsatta forskning kan visa att det här är en säker och underanvänd operationsmetod som bör föras fram som förstahandsval vid kranskärlskirurgi, något som då skulle kunna ge ett mycket stort antal patienter ytterligare år att leva, säger Michael Persson som nu går termin 10 på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Han kommer att arbeta vidare på det här projektet och efter examen planerar han att söka en tjänst som underläkare vid Thoraxkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset för att då kombinera sitt kliniska arbete med sin fortsatta forskning.


Mer information om priserna och projekten:
Joel Johansson, vetenskaplig sekreterare Kandidatföreningen, joejo597@student.liu.se

Anne Örtqvist, anne.ortqvist@ki.se
Michael Persson, michael.persson@stud.ki.se

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2015 hålls den den 3-4 december i Stockholm. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.